Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu:
„Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa 2.0”
Zadanie pn.: „Unieszkodliwienie skażonych odpadów medycznych wytworzonych przez pacjentów z „COVID–19”
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z panującą pandemią koronawirusa SARS – CoV – 2”

Całkowity koszt zadania: 9.728,28 zł

Kwota dofinansowania: 9.631,00 zł

Skip to content