Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

PRAKTYKI I WOLONTARIAT

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim umożliwia odbywanie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego przez studentów/uczniów/słuchaczy publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szkół medycznych, zawodowych i innych organizacji uczestniczących w procesie kształcenia.

Osoby ubiegające się o realizację praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego powinny:                             

  • złożyć w kancelarii szpitala lub wysłać na adres e-mail kancelaria@zoz.ostrowiec.pl podanie o praktykę (załącznik nr 1) i skierowanie z uczelni/szkoły (jeśli taki dokument jest wystawiany).

Praktyki mogą być realizowane tylko po pozytywnym rozpatrzeniu podania.

Przed rozpoczęciem praktyk należy do Działu Kadr dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Aktualną książeczkę z wpisem o szczepieniu WZW typu B;
  2. Książeczkę do celów sanitarno- epidemiologicznych;
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki;
  4. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC oraz NNW;
  5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego*;
  6. Oświadczenie dot. zamieszkiwania w państwach innych niż Polska;
  7. Informacja o niekaralności z krajów w których praktykant/wolontariusz
    zamieszkiwał przez ostatnie 20 lat.

* Informację należy pobrać z sądu. W zapytaniu o udzielenie informacji w pkt. 11 należy wpisać powód dla którego taka informacja jest uzyskiwana np. odbycie praktyk/wolontariatu, w pkt. 13 należy wpisać: art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Przed rozpoczęciem praktyk wymagane jest podpisanie umowy pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyskim a uczelnią/szkołą.

W dniu rozpoczęcia praktyk należy zgłosić się do Działu Kadr o godzinie 700.

LOKALIZACJA

Blok A - piętro 1

KONTAKT TELEFONICZNY

41 2478000 tel. wew. 121

Dokumenty do pobrania

Icon

Podanie o praktykę zawodową 25.93 KB 300 downloads

...
Icon

Podanie o wolontariat 25.04 KB 150 downloads

...
Icon

Regulamin praktyki. 134.74 KB 159 downloads

...
Icon

Załącznik nr 1 25.64 KB 371 downloads

...
Icon

Załącznik nr 2 104.67 KB 259 downloads

...
Skip to content