Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZO/25/2017

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/25/2017

Świadczenie usług doradczych, tzw. Inżyniera Kontraktu w zakresie doradztwa technicznego związanego z realizacją projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (Inplamed WŚ) w ramach konkursu Osi priorytetowej 7: Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1: Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – nr konkursu RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17 zwanego dalej projektem Inplamed WŚ.

 

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf zo-25_zapytanie_ofertowe_wykaz_osob_oferta_umowa-projekt,zal_do_umowy 1 sierpnia 2017 11:48 Katarzyna Zdybiowska 6 MB 491
pdf zo_25_wybor oferty 3 sierpnia 2017 13:00 Anna Lewandowska 307 KB 329
Skip to content