Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY II

ze STACJĄ DIALIZ

Oddział Wewnętrzny II jest oddziałem pełnoprofilowym. 

Zakres diagnostyki i leczenia schorzeń jest bardzo szeroki ze względu na wyspecjalizowaną kadrę oraz dostępność wysokospecjalistycznych pracowni na terenie szpitala:  badania endoskopowe, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Laboratorium Analityczne, Pracownia Mikrobiologii. Powoli rysuje się jednak pewna naturalna specjalizacja w kierunku leczenia schorzeń nerek ze względu na ścisłą współpracę Oddziału i Stacji Dializ.

Lekarze zatrudnieni w oddziale pełnią kilkanaście ostrych dyżurów internistycznych w miesiącu, oraz całodobowy dyżur w Stacji Dializ.  Pełnią też rolę konsultantów w innych oddziałach szpitalnych. Priorytetem jest doskonalenie metod leczenia oraz dbałość o chorego.

W oddziale pracuje obecnie 7 lekarzy. Zatrudnieni tu lekarze ciągle podnoszą swoje kwalifikacje czego dowodem jest to iż 7 posiada już stopień specjalisty chorób wewnętrznych, a wśród nich 4 ma również podspecjalizację z dziedziny nefrologii.

W systemie zmianowym pracuje 17 pielęgniarek i 1 ratownik medyczny w tym 3 pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa, oraz 2 ze specjalizacją pielęgniarstwa zachowawczego.

W trakcie specjalizacji obecnie pozostaje trzy osoby.  

Na stałe Oddział zatrudnia dwie opiekunki medyczne, w tym jedna z opiekunek w trakcie licencjatu z pielęgniarstwa.

W STACJI DIALIZ zatrudnionych jest 14 pielęgniarek, w tym 8 z tytułem magistra, 2 osoby w trakcie magisterium, 11 pielęgniarek posiada specjalizację, w tym 5 z pielęgniarstwa nefrologicznego, oraz 6 z pielęgniarstwa zachowawczego.  

W Stacji pracuje dwóch  techników dializ, cały personel  posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy.

Oddział liczy 26 łóżek, w obrębie oddziału działa Stacja Dializ z 11 stanowiskami dializacyjnymi.

Obecnie na tych  stanowiskach stale może być  dializowanych 68 chorych ambulatoryjnych z terminalną niewydolnością nerek, oraz pacjenci z

Oddziałów Szpitalnych wymagający dializ w trybie ostrym.

Stacja Dializ prowadzi dwa programy lekowe w ramach umowy z NFZ dla pacjentów dializowanych przewlekle.

LOKALIZACJA

Blok C - piętro 2

KIEROWNICTWO

Kierownik Oddziału
lek med. Dariusz Tumulec
Pielęgniarki Koordynujące
mgr Beata Nowak
mgr Grażyna Maluszczak
Sekretarki medyczne
Agnieszka Letkiewicz
Agata Czarnecka

KADRA

7 lekarzy 

31 pielęgniarek, 1 ratownik medyczny

2 opiekunki medyczne

2 techników dializ

TELEFONY

Kierownik Oddziału tel. 41 247 80 00 w.380

Gabinet Lekarski tel. 41 247 80 00 w.381

Punkt Pielęgniarski tel. 41 247 80 00 w.383

Skip to content