PORADNIE SPECJALISTYCZNE

W Poradniach istnieje możliwość rejestracji osobistej, telefonicznej i przez osoby trzecie.

Dokumenty potrzebne do rejestracji:

– e-skierowanie do Poradni od lekarza POZ lub lekarza specjalisty,
– dokument tożsamości.

Pacjent powinien zabrać ze sobą wyniki wszystkich badań, które mogą okazać się istotne podczas wizyty w Poradni.

Nr telefonu do rejestracji poradni specjalistycznych

41 2613456

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 

czynna:

Poniedziałek  – Czwartek

 07:00 – 18:00

Piątek

07:00 – 15:00

Rejestracja do Poradni Okulistycznej

wyłącznie u sekretarek z Oddziału Okulistyki.

 Rejestracji można dokonać osobiście

lub

dzwonić po godzinie 12 

pod nr tel. 41 2478000 wew.232,231

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

poniedziałek - piątek
41 2613456

Kadra

Grzegorz Ozgowicz
poniedziałek
Paweł Skrok
wtorek
Łukasz Krawczyk
środa
Monika Rossa
czwartek
Bartłomiej Balak
piątek

Godziny otwarcia

poniedziałek 08:00 - 10:00
wtorek 08:00 - 10:00
środa 14:00 - 18:00
czwartek 08:00-10:00
piątek 08:00-10:00

Podczas wizyty w Poradni pacjenci są konsultowani w zakresie prawidłowego gojenia się ran pooperacyjnych i powikłanych, do zabiegów operacyjnych, drobnych zabiegów chirurgicznych kwalifikujących się do wykonania w trybie ambulatoryjnym.  Jeżeli stan pacjenta wymaga leczenia szpitalnego są kierowani na Oddział Chirurgii Ogólnej.

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

poniedziałek - piątek
41 2613456

Kadra

Dariusz Olczak
Piotr Kocemba
Kamil Kokosa
poniedziałek
Dariusz Olczak
wtorek
Dariusz Olczak
Adrian Ryznar
Rafał Kurek
środa
Dariusz Olczak
Konrad Kosałka
czwartek
Dariusz Olczak
piątek

Godziny otwarcia

poniedziałek 07:00-18:00
wtorek 07:00-15:00
środa 07:00-15:00
czwartek 07:00-15:00
piątek 07:00-13:00

Lekarze przyjmujący w Poradni leczą m.in. pacjentów po urazach, z wadami postawy oraz cierpiących na różnego rodzaju zwyrodnienia a także nieprawidłowości w obrębie mięśni, stawów, więzadeł i ścięgien. 

Poradnia ortopedyczna korzysta z badań obrazowych USG, RTG, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Dzięki temu diagnoza przebiega sprawnie, a pacjent szybciej może rozpocząć terapię. Lekarz może zakwalifikować Pacjenta do leczenia zachowawczego lub zaproponować operację. 

Poradnia Ortopedyczna współpracuje z Działem Fizjoterapii znajdującej się w placówce Szpitala, do której kieruje Pacjentów wymagających dalszego leczenia.  

Poradnia Diabetologiczna

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

poniedziałek-piątek
41 2613456

Kadra

Patrycja Kwiatek
poniedziałek(od 6 listopada 2023 r)
Patrycja Kwiatek
wtorek
Ewelina Kędziora
środa, piątek
Aleksandra Bień
czwartek

Godziny otwarcia

poniedziałek 08:30-13:30
wtorek 08:00-14:00
środa 09:00-15:00
czwartek 12:00-18:00
piątek 08:00-11:00

Poradnia ta oferuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnozowania i leczenia cukrzycy. Wśród chorób leczonych przez diabetologa znajdują się różne typy cukrzycy i ich powikłania.

Oprócz lekarza diabetologa w naszej Poradni można skorzystać również z edukacji diabetologicznej na temat diety cukrzycowej.  

W Poradni jest możliwość wymiany glukometrów na nowe.

Poradnia Kardiologiczna

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

poniedziałek - piątek
41 2613456

Kadra

Dariusz Siebuła
wtorek
Małgorzata Ozgowicz
Bożena Kubicka
środa
Małgorzata Krzciuk
czwartek

Godziny otwarcia

wtorek 08:00 - 12:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 11:00-15:00

Holter EKG

poniedziałek-piątek 08:00-09:00

Poradnia Kardiologiczna Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. zapewni specjalistyczną opiekę medyczną obejmującą diagnostykę i leczenie schorzeń oraz wad układu sercowo-naczyniowego, kontynuację leczenia szpitalnego u wybranych pacjentów, kontrolę po hospitalizacji w Oddziale Kardiologii oraz u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych/kardiologicznych w innych Ośrodkach (np. po operacjach serca, ablacjach).

Możliwa będzie konsultacja kardiologiczna przed planowym zabiegiem operacyjnym (chirurgicznym, ortopedycznym, ginekologicznym, laryngologicznym, okulistycznym).

Do dyspozycji lekarzy kardiologów pozostaje szeroki wachlarz nieinwazyjnych metod diagnostycznych takich jak echo serca (USG serca), EKG, próba wysiłkowa czy badanie metodą Holter (Holter EKG  standardowy 24h, 48h, 72h, Holter 12 odpr, Holter RR-ABPM).

Jakie schorzenia leczy się w poradni kardiologicznej?

 • chorobę wieńcową,
 • niewydolność serca/krążenia,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • wrodzone i nabyte wady serca,
 • inne choroby serca,
 • choroby osierdzia,
 • zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa, migotanie przedsionków,
 • zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia,
 • zespoły omdleniowe,
 • choroby układu krążenia związane z wiekiem,
 • stany po zabiegach kardiologicznych/kardiochirurgicznych

 

W jaki sposób przygotować się do wizyty w poradni?

Na wizytę w poradni kardiologicznej Pacjent powinien zabrać ze sobą wyniki badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Proszę pamiętać, że lekarz zapyta o przyjmowane leki i ich dawki.

Na wizytę proszę przyjść ok. 10 min wcześniej, aby odpocząć na poczekalni, po lekkim śniadaniu, przyjąć zalecane leki.

Na wizytę pierwszorazową konieczne jest skierowanie od Lekarza POZ/innego specjalisty lub ze szpitala jeśli wizyta jest kontrolą po hospitalizacji

Na kolejną wizytę proszę przynieść aktualne wyniki badań, znać leki i ich dawkowanie.

 

Przygotowanie do badań:

Holter EKG – luźne ubranie, przyjąć zalecane leki, chyba że lekarz zlecający badanie zadecyduje inaczej

ABPM – luźne ubranie, przyjąć zalecane leki, chyba że lekarz zlecający badanie zadecyduje inaczej

Próba wysiłkowa – luźne ubranie, wygodne, najlepiej sportowe obuwie, rano lekkie śniadanie, pic płyny, przynieść ze sobą wodę, przyjąć wszystkie zalecane leki.

Poradnia Endokrynologiczna

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

poniedziałek-piątek
41 2613456

Kadra

Anna Madej

Godziny otwarcia

Poniedziałek 08:00-12:00
wtorek 08:00-15:00
czwartek 13:00-19:00

Endokrynolog to specjalista, który zajmuje się zaburzeniami pracy układu dokrewnego. Leczy zaburzenia wydzielania hormonów przez gruczoły dokrewne np. tarczycę, trzustkę czy jajniki.

Podczas wizyty jest możliwość wykonania badania USG przez lekarza endokrynologa.

Poradnia Nefrologiczna

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

poniedziałek-piątek
41 2613456

Kadra

Ewelina Adamczyk-Bińczak
poniedziałek
Renata Kwiecień
wtorek
Krystyna Ziomek
środa

Godziny otwarcia

poniedziałek 07:00-15:00
wtorek 11:00-15:00
środa 11:00-15:00

Nefrologia to specjalizacja zajmująca się chorobami nerek i układu moczowego.

Lekarz nefrolog stawia diagnozę, kontroluje przebieg choroby i ustala z pacjentem odpowiednie leczenie i dietę.

Nefrologia to specjalizacja zajmująca się chorobami nerek i układu moczowego.

Lekarz nefrolog stawia diagnozę, kontroluje przebieg choroby i ustala z pacjentem odpowiednie leczenie i dietę. 

Poradnia Neurologiczna

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

poniedziałek-piątek
41 2613456

Kadra

Renata Stankiewicz

Godziny otwarcia

środa 08:00-15:00
czwartek 08:00-15:00

W Poradni prowadzona są konsultacje neurologiczne z zakresu schorzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego, pełna diagnostyka neurologiczna (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, RTG, EEG, EMG, badanie laboratoryjne).

Możliwa kontynuacja leczenia w Oddziale Neurologicznym.  

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Lokalizacja

Budynek A
Zespół wyjazdowy: Śwętokrzyskie
Centrum Ratownictwa Medycznego i
Transportu Sanitarnego. Miejsce
oczekiwania zespołu wyjazdowego: ul.
Focha 5, 27-400 Ostrowiec Św.
413442647
413446503

Rejestracja

poniedziałek-piątek
41 2613456

Kadra

Dorota Turek
Paweł Sałapa
Małgorzata Napieraj
Aleksandra Karolik
Aleksandra Pasierbska
Iwona Grabowska
Rafał Stadryniak

Pediatrzy:

Longina
Warasińska-Bogacka
Ewa Łęgosz
Iwona Samborek -Zamorska
Marcin Bogacki
Iwona Kucharska

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 18:00-08:00
sobota-niedziela 24H

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.
Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,

 • telefonicznie,

 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.

 

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

 

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,

 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy

  oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),

 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w

  podeszłym wieku,

 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,

 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,

 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,

 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Poradnia Okulistyczna

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

Rejestracja do Poradni Okulistycznej znajduje się na II piętrze
na Oddziale Okulistyki u sekretarek. Można dzwonić po godzinie 12:00 (poniedziałek - piątek) pod nr. tel.
41 247 80 00 wew. 231 lub 232

Kadra

Ewelina Pióro-Dodot
Justyna Kurek

Godziny otwarcia

poniedziałek 15:00-19:00
wtorek 15:00 -19:00
środa 15:00 -19:00
czwartek 15:00 -19:00
piątek 15:00 -19:00

Poradnia Okulistyczna dysponuje następującym sprzętem:

Lampa szczelinowa – przyrząd medyczny składający się z silnego źródła światła połączonego z mikroskopem rogówkowym, pozwalający na badanie przede wszystkim struktur przedniego odcinka oka: powiek, twardówki, spojówek, tęczówki, soczewki i rogówki. 

Tonometr – to urządzenie służące do zbadania ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Autokeratorefraktometr – aparat do komputerowego badania wzroku. Pomocny jest w sytuacji doboru okularów lub też soczewek kontaktowych.

Perymetr – aparat do badania pola widzenia

 

Poradnia Otolaryngologiczna

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

poniedziałek-piątek
41 2613456

Kadra

Paweł Ogryzek
poniedziałek
Krzysztof Galara
czwartek
Karol Bolforski
piątek

Godziny otwarcia

poniedziałek 10:00-14:00
czwartek 15:00-19:00
piątek 08:00-12:00

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

Poradnia świadczy także usługi z zakresu świadczeń Ginekologicznych

Lokalizacja

Budynek techniczny

Rejestracja

W dni pracy poradni
41 2478000 wew. 540

Kadra

Joanna Martynowska
poniedziałek
(Świadczenia z zakresu ginekologii)
Marek Piasecki
wtorek, czwartek
(Świadczenia z zakresu profilaktyki
chorób piersi)

Godziny otwarcia

poniedziałek 10:00-13:30
wtorek 10:00-13:30
środa 08:00-09:00
czwartek 10:00-13:30
piątek 08:00-09:00

Poradnia Urologiczna

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

W dni pracy poradni
41 2478000 wew. 456

Kadra

Marek Długosz
poniedziałek,środa
Daniel Łukaszewski
środa
Grzegorz Zarzycki
piątek

Godziny otwarcia

poniedziałek 07:00-11:00
środa 07:00 -11:00
piątek 07:00 -11:00

Poradnia Wad Postawy

Lokalizacja

Budynek A

Rejestracja

poniedziałek-piątek
41 24780000
wew.456
(można dzwonić w godzinach dopołudniowych)
sobota - 412478000
tel wew 305

Kadra

Anna Kurian

Godziny otwarcia

poniedziałek 15:00-19:00
czwartek 15:00 -19:00
sobota 08:00-12:00

Załączniki do pobrania

Skip to content