Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

PROGRAM LEKOWY

Leczenie niedokrwistości u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim jest realizatorem programu lekowego z zakresu „Leczenie niedokrwistości u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek” i zaprasza do udziału w programie lekowym pacjentów, którzy spełnią poniższe kryteria kwalifikacji:
  • niedokrwistość ze stężeniem hemoglobiny poniżej 10 g/dl, pod warunkiem wykluczenia innych przyczyn niż niewydolność nerek;
  • upośledzenie funkcji nerek wykazane w badaniu GFR:
  • poniżej 45 ml/min. – u pacjentów chorujących na cukrzycę;
  • poniżej 30 ml/min. – u pozostałych pacjentów
  • wiek: powyżej 1 roku życia – dla terapii darbepoetyną alfa i epoetyną alfa i powyżej 18 roku życia – dla terapii roksadustatem.
  • wykluczenie dializoterapii;
  • nieobecność istotnych schorzeń współistniejących lub stanów klinicznych stanowiących przeciwwskazania do terapii, stwierdzonych przez lekarza prowadzącego w oparciu o aktualną Charakterystykę Produktu Leczniczego (ChPL) i aktualną wiedzę medyczną;
  • wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią.
Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres:
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Szymanowskiego 11
tel. (41) 247 80 00
fax (41) 247 80 50
e-mail info@zoz.ostrowiec.pl

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Ponadto do programu lekowego kwalifikowani są również pacjenci    wymagający kontynuacji leczenia, którzy byli leczeni w ramach innego sposobu finansowania terapii, z wyjątkiem trwających badań klinicznych, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego.

W ramach programu lekowego chorym na niedokrwistość w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek udostępnia się leczenie:

darbepoetyną alfa, epoetyną alfa, roksadustatem

Pacjentów zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa lekarzowi POZ, który skieruje osoby kwalifikujące się do Szpitala na Oddział Wewnętrzny II o profilu nefrologicznym

Skip to content