Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

PLAN BUDYNKU

Blok A

Poradnie

Oddział Kardiologii

Laboratorium

Oddział Otolaryngologii

Oddział Okulistyki

Oddział Ortopedii

Oddział Okulistyki

Blok B

Izba Planowa

Pracownia EEG

Pracownia EKG

Oddział Rehabilitacji

RTG

Pracownia TK

Pracownia Endoskopii

Blok Operacyjny

Blok C

Oddział Pediatrii

Oddział OAIT

Oddział Ginekologii i Położnictwa

Oddział Wewnętrzny I/Stacja Dializ 

Oddział Wewnętrzny II

Oddział Chirurgii

Oddział Urologii

G.V.M.Carint

Blok D 

ZOL

Pełnomocnik ds. Pacjenta

Oddział Pulmonologii

Dział Fizjoterapii

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Rejestracja

TRIAGE

Gabinet Lekarski

Sala Obserwacyjna

Sala Konsultacyjna

Izolatki Covid

Sala Obserwacyjna

Sala Konsultacyjna

Blok A

Parter
Punkt Pobrań
Punkt Szczepień
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia NOL
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Wad Postawy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Szkoła Rodzenia
Piętro 1
Sekretariat
Dyrektor Finansowy
Dział Kadr
Oddział Kardiologii
Piętro 2
Laboratorium
Oddział Otolaryngologii
Oddział Okulistyki
Piętro 3
Oddział Ortopedii
Oddział Neurologii

Blok B

Parter
Izba Planowa
Pracownia EEG
Pracownia EKG
Piętro 1
Oddział Rehabilitacji
Piętro 2
RTG
Pracownia TK
Pracownia Endoskopii
Piętro 3
Blok Operacyjny

Blok C


Parter
Oddział Pediatrii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Poradnia Chorób Piersi
Piętro 1
Oddział Ginekologii i Położnictwa
Izba Ginekologiczna
Piętro 2
Oddział Wewnętrzny I
Stacja Dializ
Oddział Wewnętrzny II
Piętro 3
Oddział Chirurgii
Oddział Urologii

Blok D (Pawilon Szpitalny)
Szpitalny Oddział Ratunkowy

Parter
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Pełnomocnik ds.pacjenta
Piętro 1
Oddział Pulmonologii
Piętro 2
Dział Fizjoterapii

Parter
Rejestracja
TRIAGE
Zabiegowy obok Triage
Izolatki COVID
Sala Chirurgiczna
Pokój badań
Sala obserwacyjna
Sala konsultacyjna
Sala konsultacyjna/kardiologiczna
Sala konsultacyjna/internistyczno/neurologiczna
Gipsarka
Gabinet lekarski

Skip to content