Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

PLAN BUDYNKU

Blok A

Poradnie

Oddział Kardiologii

Laboratorium

Oddział Otolaryngologii

Oddział Okulistyki

Oddział Ortopedii

Blok B

Dział Fizjoterapii/Rehabilitacja Covidowa

Pracownia TK

Izba planowa

Oddział Rehabilitacji

RTG

Pracownia EKG

Pracownia Endoskopii

Blok Operacyjny

Blok C

Oddział Pediatrii

Oddział OAIT

Oddział Ginekologii i Położnictwa

Oddział Neonatologii

Oddział Wewnętrzny I

Oddział Wewnętrzny II//Stacja Dializ 

Oddział Chirurgii

Oddział Urologii

G.V.M.Carint

Blok

ZOL

Pełnomocnik ds. Pacjenta

Oddział Pulmonologii

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Rejestracja

TRIAGE

Gabinet Lekarski

Sala Obserwacyjna

Sala Konsultacyjna

Izolatki Covid

Sala Obserwacyjna

Sala Konsultacyjna

Blok A

Podziemia (-1)
Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Parter
Punkt Pobrań
Punkt Szczepień
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia NOL
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Wad Postawy
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Urologiczna
Kancelaria
Zespół ds. Płac
Dział Statystyki Medycznej
Kasa

Piętro 1
Sekretariat
Dyrektor Finansowy
Dział Kadr
Oddział Kardiologii 
Zamówienia Publiczne
Pracownia Immunologii transfuzjologicznej

Piętro 2
Laboratorium
Oddział Otolaryngologii  
Pracownia EEG 
Oddział Okulistyki

Piętro 3
Oddział Ortopedii
Oddział Neurologii

Blok B

Parter
Dział Fizjoterapii/Rehabilitacja Covidowa
Pracownia TK
Izba planowa
Piętro 1
Oddział Rehabilitacji
Piętro 2
RTG
Pracownia EKG
Pracownia Endoskopii
Pracownik Socjalny
Piętro 3
Blok Operacyjny

Blok C

Parter
Oddział Pediatrii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Izba Pediatryczna
Szkoła Rodzenia       
Piętro 1
Oddział Ginekologii i Położnictwa
Oddział Neonatologii
Izba Ginekologiczna
Piętro 2
Oddział Wewnętrzny I
Stacja Dializ
Oddział Wewnętrzny II
Piętro 3
Oddział Chirurgii
Oddział Urologii

Blok D (Pawilon Szpitalny)
Szpitalny Oddział Ratunkowy

Parter
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Pełnomocnik ds.pacjenta
Piętro 1
Oddział Pulmonologii

Parter
Rejestracja
TRIAGE
Zabiegowy obok Triage
Izolatki COVID
Sala Chirurgiczna
Pokój badań
Sala obserwacyjna
Sala konsultacyjna
Sala konsultacyjna/kardiologiczna
Sala konsultacyjna/internistyczno/neurologiczna
Gipsarka
Gabinet lekarski

Skip to content