Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

KONTAKT

Dane adresowe

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Adres:
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Szymanowskiego 11

 

Zarejestrowany:

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod Nr 0000002506
Regon: 000311473
NIP: 661-19-59-864

Telefony

tel. (41) 247 80 00 fax (41) 247 80 50

Skrytka Epuap

Skrytka e-puap: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim /zoz_ostrowiec/SkrytkaESP E-mail info@zoz.ostrowiec.pl

Icon

Schemat centrali telefonicznej 40.58 KB 2296 downloads

...

Administracja
Dyrektor Naczelny – Sekretariat tel 102
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel.101
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych tel.110
Pielęgniarka Naczelna tel.103
Pielęgniarka ds. Jakości tel.106
Pielęgniarka ds. Sanitarnych tel.304
Dział Kontrolingu tel.118
Sekcja Rozliczeń tel.117
Dział Statystyki Medycznej tel.275
Kadry tel. 121
Kadry – Kierownik tel.120
Płace tel.114
Kancelaria tel.123
Kasa tel.113
BHP tel.414
Kierownik Techniczny tel.400
Kuchnia tel.421
Mistrz tel.410
Serwisant – Sprzęt Medyczny tel.433
Zaopatrzenie tel.411.409
Audytor wewnętrzny tel.107
Centrala tel.444
Hol Główny tel.435
Dział Informatyczny tel.430
Księgowość tel.111
Magazyn Główny tel.412
Pracownik Socjalny tel.229
Psycholog tel.503
Sterylizacja tel.570
Zakażenia Szpitalne tel.108
Zamówienia Publiczne tel.115
Chłodnia szpitalna – (dawne Prosektorium) tel.560
Apteka
Apteka tel.504
Apteka – Kierownik tel.500
Magazyn Apteki tel.505
Ambulatorium Zakładowe
Ambulatorium Zakładowe – Sekretarka tel.507
Ambulatorium Zakładowe – Lekarz tel.508
Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej
Fizjoterapia – Rejestracja tel.306
Poradnie
Poradnia Chorób Piersi tel.540
Poradnia Wad Postawy tel.305
Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dyżurka pielęgniarek tel.456
Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – Pokój Lekarski tel.457
Dział Elektroradiologii
RTG – Pokój Lekarski tel.520
RTG – Rejestracja tel.521
RTG – Tomograf tel.525
Pracownia Endoskopii/Gastroskopii
Endoskopia tel.524
Pracownia EEG
EEG tel.522
Laboratorium
Bakteriologia tel.513
Immunologia tel.512
Laboratorium – Kierownik tel.510
Laboratorium tel.511
Laboratorium – Punkt Pobrań tel.516
Pracownia Cytologii tel.218
Pracownia Gruźlicy tel.515
Serologia tel.550
WZW tel.514
Blok Operacyjny – Sala Wybudzeń tel.284
Oddział Chirurgii
Chirurgia – Dyżurka Pielęgniarek tel.204
Chirurgia – Kierownik tel.200
Chirurgia – Oddziałowa tel.208
Chirurgia – Pokój Lekarski tel.201,202
Chirurgia – POP tel.203
Oddział Ginekologii
Ginekologia – Dyżurka Pielęgniarek tel.213
Ginekologia – Kierownik tel.210
Ginekologia – Oddziałowa tel.216
Ginekologia – Pokój Lekarski tel.211
Ginekologia – Sekretarka tel.219
Położnictwo – Dyżurka Pielęgniarek tel.214
Położnictwo – Pokój Lekarski tel.212
Trakt – Dyżurka Pielęgniarek tel.215
Oddzial Kardiologii
Kardiologia – Dyżurka Pielęgniarek tel.313
Kardiologia – Holter tel.316
Kardiologia – Kierownik tel.310
Kardiologia – Oddziałowa tel.314
Kardiologia – Pokój Lekarski tel.311
Kardiologia – Sala R tel.318
Pracownia – Echo Serca tel.317
Odddział Neonatologii
Neonatologia – Dyżurka Pielęgniarek tel.323
Neonatologia – Kierownik tel.320
Neonatologia – Oddziałowa tel.327
Neonatologia – Pokój Lekarski tel.321
Oddział Neurologii
Neurologia – Pokój Lekarski tel.331
Neurologia – Dyżurka Pielęgniarek tel.336
Neurologia – Kierownik tel.332
Neurologia – Oddziałowa tel.334
Neurologia – Sekretarka tel.330
Oddział OAiT
OAIT – Kierownik tel.226
OAIT – Oddziałowa tel.225
OAIT – Pokój Lekarski tel.220
OAIT – Sale Monitorowania tel.223,224
Oddział Okulistyki
Okulistyka – Dyżurka Pielęgniarek tel.233
Okulistyka – Kierownik tel.231
Okulistyka – Oddziałowa tel.235
Okulistyka – Pokój Lekarski tel.230
Okulistyka – Sekretarka tel.232
Oddział Ortopedii
Ortopedia – Dyżurka Pielęgniarek tel.243
Ortopedia – Kierownik tel.240
Ortopedia – Oddziałowa tel.242
Ortopedia – Pokój Lekarski tel.241
Ortopedia – Sekretarka tel.244
Oddział Otolaryngologii
Otolaryngologia – Dyżurka Pielęgniarek tel.253
Otolaryngologia – Kierownik tel.250
Otolaryngologia – Oddziałowa tel.252
Otolaryngologia – Pokój Lekarski tel.251
Oddział Pediatrii
Pediatria – Dyżurka Pielęgniarki tel.343
Pediatria – Kierownik tel.340
Pediatria – Niemowlęcy – Biegunkowy tel.344
Pediatria – Oddziałowa tel.342
Pediatria – Pokój Lekarski tel.341
Pediatria – Sekretarka tel.345
Oddział Pulmonologii
Pulmonologia – Kierownik tel.350
Pulmonologia – Oddziałowa tel.352
Pulmonologia – Pokój Lekarski tel.351
Pulmonologia- Dyżurka Pielęgniarek tel.357
Oddział Rehabilitacji
Rehabilitacja – Dyżurka Pielęgniarek tel.363
Rehabilitacja – Pokój Lekarski tel.361
Rehabilitacja – Oddziałowa tel.362
Rehabilitacja – Sekretarka tel.360
Oddział SOR
Rejestracja Ginekologiczna tel.278
Rejestracja SOR tel.279.274
Rejestracje Planowe tel.277
SOR – Kierownik tel.270
SOR – Oddziałowa tel.273
Oddział Urologii
Urologia – Dyżurka Pielęgniarek tel.263
Urologia – Kierownik tel.260
Urologia – Oddziałowa tel.264
Urologia – Pokój Lekarski tel.261
Urologia – Sekretarka tel.262
Oddział Wewnętrzny I
Wewnętrzny I – Dyżurka Pielęgniarek tel.373
Wewnętrzny I – Kierownik tel.370
Wewnętrzny I – Oddziałowa tel.374
Wewnętrzny I – Pokój Lekarski tel.371
Wewnętrzny I – Sala R tel.375
Wewnętrzny I – Sekretarka tel.372
Oddział Wewnętrzny II
Wewnętrzny II – Dyżurka Pielęgniarek tel.383
Wewnętrzny II – Kierownik tel.380
Wewnętrzny II – Oddziałowa tel.384
Wewnętrzny II – Pokój Lekarski tel.381
Wewnętrzny II – Sekretarka tel.382
Stacja Dializ
Stacja Dializ – Pokój Techników tel.388
Stacja Dializ – Sale Pacjentów tel.388,389
Stacja Dializ – Sekretarka tel.387
Oddział ZOL
ZOL – Dyżurka Pielęgniarek tel.393
ZOL – Kierownik tel.390
ZOL – Oddziałowa tel.392
ZOL – Pokój Lekarski tel.394

Adres e-mail

Główny e-mail WSZ Ostrowiec Św/ Dział Informatyczny
info@zoz.ostrowiec.pl

 

Izba Przyjęć
izba@zoz.ostrowiec.pl

 

Dział Kadr
kadry@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Kardiologii

kardiologia@zoz.ostrowiec.pl

 

Sekcja kontrolingu

kontroling@zoz.ostrowiec.pl


Dział księgowości

ksiegowosc@zoz.ostrowiec.pl

 

Kierownik techniczny

kte@zoz.ostrowiec.pl

 

Dział diagnostyki Laboratoryjnej

laboratorium@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Neonatologiczny

neonatologia@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Neurologiczny

neurologia@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Okulistyczny

okulistyka@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ortopedia@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Otolaryngologiczny

otolaryngologia@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Pediatryczny

pediatria@zoz.ostrowiec.pl

 

 

 

 

place@zoz.ostrowiec.pl

 

Dział Płac

 

 

pnaczelna@zoz.ostrowiec.pl

 

Pielęgniarka Naczelna

 

 

pulmonologia@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Pulmonologiczny

 

 

rehabilitacja@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Rehabilitacyjny

 

 

rozliczenia@zoz.ostrowiec.pl

 

Sekcja Rozliczeń z NFZ

 

 

rtg@zoz.ostrowiec.pl

 

Dział Radiologiczny

 

 

sekretariat@zoz.ostrowiec.pl

 

Sekretariat Dyrekcji

 

 

serologia@zoz.ostrowiec.pl

 

Serologia grup krwi

 

 

socjalna@zoz.ostrowiec.pl

 

Pracownik socjalny

 

 

statystyka@zoz.ostrowiec.pl

 

Dział Statystyki Medycznej

 

 

sterylizacja@zoz.ostrowiec.pl

 

Sterylizacja

 

 

urologia@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Urologiczny

 

 

wewnetrzny1@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Wewnętrzny I

 

 

wewnetrzny2@zoz.ostrowiec.pl

 

Oddział Wewnętrzny II

 

 

zakazenia@zoz.ostrowiec.pl

 

Komórka zakażeń szpitalnych

 

 

zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

 

Sekcja zamówień publicznych

 

 

zaopatrzenie@zoz.ostrowiec.pl

 

Dział zaopatrzenia

 

 

zol@zoz.ostrowiec.pl

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

 

zywienie@zoz.ostrowiec.pl

 

Sekcja żywienia

 

 

iod@zoz.ostrowiec.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

 

pacjent@zoz.ostrowiec.pl

 

Pielęgniarks d.s. jakości / Rzecznik praw pacjenta

Skip to content