Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim (27-400), ul. Szymanowskiego 11, Ostrowiec Świętokrzyski dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Mówiąc CYBERBEZPIECZEŃSTWO należy rozumieć odporność systemów informatycznych na różnego rodzaju działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Celem zapewnienia bezpieczeństwa w sieci jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia cyberataków oraz ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych.

W celu uzyskania informacji z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz zapoznania się z praktycznymi sposobami radzenia sobie z cyberzagrożeniami proponujemy, aby zapoznali się Państwo z treścią zamieszczoną pod linkami wskazanymi poniżej:

 

W sytuacji zaobserwowania przez Państwa czegoś niepokojącego, co ma związek z cyberprzestępczością, prosimy o poinformowanie o tym fakcie stosowne służby:

https://incydent.cert.pl (zgłaszanie incydentów naruszających bezpieczeństwo w sieci)

https://dyzurnet.pl (przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nielegalnych treści w Internecie).

Skip to content