Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej

DYREKTOR NACZELNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie: […]

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej

OGŁOSZENIE DYREKTOR NACZELNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w […]

Konkurs – Zabiegi ECPW na rzecz pacjentów ZOZ Ostrowiec Św.

OGŁOSZENIE Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11 na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.) OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC i zaprasza do składania ofert Przedmiot […]

Konkurs na świadczenia med. w zakresie biopsji gruboigłowej i mammotomicznej

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11 na podstawie art. 26,26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz […]

Konkurs – Zabiegi koronarografii na rzecz pacjentów ZOZ Ostrowiec Św.

OGŁOSZENIE Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11 na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.) OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC i zaprasza do składania ofert Przedmiot […]

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej

OGŁOSZENIE DYREKTOR NACZELNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w […]

Konkurs na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie badań diagnostycznych

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11 na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz […]