Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Oddział składa się z dwóch części : Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Część anestezjologiczna jest odpowiedzialna za przeprowadzanie znieczuleń na Bloku Operacyjnym, składającego się z 4 sal operacyjnych i sali wybudzeń czterołóżkowej oraz z sali cięć cesarskich.

 

Wszystkie sale operacyjne są w pełni monitorowane, jest możliwość kontrolowania znieczulenia mięśni, monitorowanie głębokości znieczulenia BIS. Stale dostępne jest USG z głowicami: sektorową, liniową i conwexową.

 

Intensywna Terapia składa się z dwóch sal czteroosobowych i dwóch izolatek.

 

Stanowiska te są w pełni monitorowane oraz kompletnie wyposażone do przeprowadzenia intensywnej terapii. Sprzęt i aparatura odpowiadają w standardom wyposażeniu tego typu oddziału.

 

Istotną częścią oddziału jest doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski oraz rehabilitacja prowadzona przez fizjoterapeutów.

Korzystamy również z pomocy diagnostycznej innych oddziałów szpitala: Działu Elektroradiologii, Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracowni Mikrobiologicznej.

LOKALIZACJA

BLOK C - parter

KIEROWNICTWO

Kierownik Oddziału
Zyta Kotłowska
Pielęgniarka Koordynująca
Marta Szymczyk

KADRA

1 lekarz w ramach umowy o pracę 

13 lekarzy kontraktowych 

47 pielęgniarek

TELEFONY

Gabinet Lekarski 

tel. 41 247 80 00 w.226

Pielęgniarka Koordynująca  

tel. 41 247 80 00 w.225

Skip to content