Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DT/01/2017

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy DT/01/2017

 dialog techniczny dot. uruchomienia, utrzymania serwisowego i eksploatacyjnego przez okres 12 m-cy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez ZOZ Ostrowiec oraz dzierżawy sprzętu drukującego

 

Skip to content