Kategoria konkursy 2018

Konkurs ofert – Świadczenia dopołudniowe w Stacji Dializ

Dodany przez: Tomasz Jeż

Kategoria : Aktualności , konkursy 2018

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE W STACJI DIALIZ
„Czytaj więcej”