konkursy 2018

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki – procedury: B18G, B19G.

                      Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.,
ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Św.
na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)
OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Zabiegów okulistycznych – procedury:
  1. B18G – usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki

  2. B19G – usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki.

Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego, Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej
ZOZ Ostrowiec
www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:
Oferty należy składać do 19.10.2018 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro.

Otwarcie ofert:
19.10.2018 r. o godz. 1100


Konkurs ofert – Świadczenia dopołudniowe w Stacji Dializ

OGŁOSZENIE
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.)
DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC
OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA DOPOŁUDNIOWE W STACJI DIALIZ
„Czytaj dalej…”