Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Opieka długoterminowa w systemie  Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim przeznaczona jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece i które wymagają całodobowej profesjonalnej, intensywnej opieki pielęgniarskiej oraz kontynuacji leczenia i rehabilitacji zapobiegającej skutkom długotrwałego unieruchomienia. Opieka ta obejmuje również edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu podopiecznego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Założone cele osiągamy poprzez:

 • opiekę lekarską;
 • opiekę pielęgniarską;
 • leczenie farmakologiczne;
 • usprawnienie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne;
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych;
 • ustalenie i stosowanie diety;
 • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej;
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie;

Dodatkowe informacje

Przeciwwskazaniem do pobytu w ZOL jest :

 • aktywna choroba nowotworowa,
 • choroba psychiczna,
 • czynne uzależnienie,
 • aktywna choroba zakaźna.

LOKALIZACJA

PAWILON - PARTER

KIEROWNICTWO

Kierownik Oddziału
dr n.med. Monika Borek
Pielęgniarka Koordynująca
dr n. o zdr. Wioletta Krawczyk

KADRA

Krystyna Dejneka – Dołęga – lekarz med. – specjalista chorób wewnętrznych I stopnia

Marianna Giez – Kurek – lekarz med. – specjalista chorób wewnętrznych II stopnia, specjalista  medycyny rodzinnej

Renata Potocka lekarz med. –  specjalista psychiatrii, terapeuta środowiskowy

Z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym współpracują także lekarze  innych specjalności : neurologii, ortopedii, laryngologii, okulistyki, kardiologi, rehabilitacji, chirurgii, urologii, pulmonologii (konsultacje).

 

TELEFONY

Gabinet Lekarski tel. 41 247 80 00 w.394

Punkt Pielęgniarski tel. 41 247 80 00 w.393

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL)

Icon

Oświadczenie 184.91 KB 1220 downloads

...

Do wniosku o przyjęcie do ZOL należy dołączyć następujące wyniki badań:

– ogólna analiza moczu

– morfologia

– OB lub CRP

– HBS

– badanie kału w kierunku Salmonelli i Shigelli

– wymaz z odbuytu w kierunku VRE

– wymaz z odbuytu w kierunku CPE (OXA48, MBL, KPC)

 

Dokumenty osobiste pacjenta stwierdzjące wysokość świadczeń z ostatniego roku – kserokopie:

– decyzja z ZUS lub KRUS / renty / zasiłku

– odcinka emerytury / renty / zasiłku

– legitymacja ZUS / KRUS

Skip to content