Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZO/26/2017

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/26/2017

Przygotowanie zgodnie z wytycznymi Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne działania 7.3. infrastruktura zdrowotne i społeczna (PI 9a) regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. konkurs dedykowany dla oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom układu krążenia

 

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf zo_26_zaproszenie_oferta_projekt umowy 4 sierpnia 2017 12:21 Anna Lewandowska 3 MB 369
pdf zo_26_wybor oferty 7 sierpnia 2017 13:20 Anna Lewandowska 446 KB 272
Skip to content