Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

SZPITAL WCZORAJ I DZIŚ

1957

Zdjęcia ukazujące prace podczas wycinki lasu pod budowę szpitala

1957

Składanie podpisów na akcie wmurowania kamienia węgielnego

1957-1965

Szpital w trakcie budowy.

1965

Przecięcie wstęgi w czasie oddania szpitala do użytku

1966

Szpital Miejski

2008

Remont Oddziału Otolaryngologii

2009

Remont Oddziału Ginekologii

2011

Blok Operacyjny

2013

Termomodernizacja budynku

2015

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

2020

Nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

2022

Otwarcie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Skip to content