Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Oddział udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Wyposażony jest w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań zgodnymi z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Składa się z następujących obszarów:

 • segregacji medycznej i przyjęć
 • resuscytacyjno-zabiegowego
 • wstępnej intensywnej terapii
 • obserwacyjnego
 • konsultacyjnego
 • terapii natychmiastowej
 • zaplecza administracyjno – gospodarczego

 

Tutejszy Oddział SOR świadczy wysoką jakość usług medycznych dzięki zaangażowaniu całego personelu oraz jego fachowej wiedzy medycznej i wysokim kwalifikacjom zawodowym.

TRIAGE – obowiązujący system segregacji medycznej pacjentów zgłaszających się na SOR

 

 1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 2. Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują osobę, której przydzielono kategorię pilności oznaczoną kolorem zielonym lub niebieskim, o najbliższych placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, to jest o przychodniach lekarzy rodzinnych podstawowej opieki zdrowotnej lub przychodniach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 3. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

  3.1 Podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osoby nie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – maksymalnie w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia się pacjenta do tego Oddziału,

  3.2 Podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta do leczenia w jednym z oddziałów Szpitala – maksymalnie w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia się pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zasady funkcjonowania  Izby Przyjęć.

Planowane przyjęcia do szpitala odbywają się w godzinach 7.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku w PUNKCIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH (PARTER, BUDYNEK B )

 

Wszyscy pacjenci skierowani do szpitala badani są przez lekarzy dyżurnych oddziałów, którzy decydują o konieczności leczenia, braku podstaw do leczenia szpitalnego lub w przypadku braku miejsc w szpitalu ustalają termin hospitalizacji.

LOKALIZACJA

Budynek nowy SOR

KIEROWNICTWO

Kierownik Oddziału
lek med. Dariusz Tumulec
Pielęgniarka Koordynująca
dr Monika Borek

KADRA

11 lekarzy kontraktowych 

26 pielęgniarek

4 ratowników medycznych

TELEFONY

Kierownik Oddziału tel. 41 247 80 00 w.270

Pielęgniarka Koordynująca  tel. 41 247 80 00 w.273

Rejestracja  tel. 41 247 80 00 w.279

Rejestracja  tel. bezpośredni 41 247 81 11

 

Skip to content