SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Kierownictwo

Kierownik
lek. med. Krzysztof Wielgus
Pielęgniarka Koordynująca
dr Monika Borek

Kadra

1 lekarz,
11 lekarzy na kontrakcie
22 pielęgniarki
7 ratowników medycznych

Baza

Zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku. W skład tego wyposażenia wchodzą respiratory, kardiomonitory, defibrylatory i inna aparatura medyczna służąca do diagnostyki, ratowania i podtrzymywania funkcji życiowych w stanie nagłego zagrożenia.

Kontakt


Telefony:
(41)247-80-00
Kierownik
tel.w.270
Pielęgniarka Oddziałowa
tel.w.273
Rejestracja tel.w.279
Rejestracja -tel bezpośredni: (41) 247 81 11

Usługi:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, funkcjonujący na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku.

Oddział udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Na Szpitalny Oddział Ratunkowy rocznie zgłasza się około 36 tysięcy pacjentów, z czego hospitalizacji wymaga około 19 tysięcy chorych. Pozostali mają udzieloną pomoc medyczną ambulatoryjną i są kierowani do leczenia w lecznictwie otwartym.

Tutejszy Oddział SOR świadczy wysoką jakość usług medycznych dzięki zaangażowaniu całego personelu oraz jego fachowej wiedzy medycznej i wysokim kwalifikacjom zawodowym.

Kierowanie osób do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 2. Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują osobę, której przydzielono kategorię pilności oznaczoną kolorem zielonym lub niebieskim, o najbliższych placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, to jest o przychodniach lekarzy rodzinnych podstawowej opieki zdrowotnej lub przychodniach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 3. Pisemna informacja o najbliższych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i o godzinach ich pracy winna być umieszczona na tablicy informacyjnej, w miejscu dobrze widocznym i łatwo dostępnym dla osób przybywających do SOR. Taka sama informacja ma być dostępna dla każdej osoby w postaci ulotek rozmieszczonych na obszarze SOR.

 4. O skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej decyduje w pierwszej kolejności pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny przeprowadzający segregację medyczną, poprzez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki w dokumentacji medycznej. Ponadto pielęgniarka lub ratownik umieszcza na karcie wypisowej z pobytu w SOR podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta.

 5. Jeżeli pacjent nie godzi się z decyzją pielęgniarki systemu bądź ratownika medycznego o odesłaniu do miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – może żądać zweryfikowania tej decyzji przez dyżurującego w SOR lekarza. Czas oczekiwania na decyzję lekarza jest zgodny z przydzieloną kategorią pilności. Lekarz, po zapoznaniu się ze wstępną oceną dokonaną przez pielęgniarkę lub ratownika oraz po dokonaniu własnej wzrokowej oceny pacjenta, ewentualnie uzupełnionej wywiadem lub badaniem fizykalnym – potwierdza decyzję pielęgniarki lub ratownika czyniąc odpowiednią wzmiankę na karcie wypisowej względnie kwalifikuje pacjenta do dalszego leczenia w Szpitalu.

 6. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

  1) podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osoby nie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – maksymalnie w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia się pacjenta do tego Oddziału,

  2) podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta do leczenia w jednym z oddziałów Szpitala – maksymalnie w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia się pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

 

Zasady funkcjonowania Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego Izby Przyjęć:

 

Planowane przyjęcia do szpitala odbywają się w godzinach 7.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku w PUNKCIE PRZYJĘĆ PLANOWYCH (PARTER, BUDYNEK C – PRZED ODDZIAŁEM OAIT)

Przyjęcia w trybie nagłym (w stanie bezpośredniego zagrożenia życia) przyjmowani są bez skierowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)

Wszyscy pacjenci skierowani do szpitala badani są przez lekarzy dyżurnych, którzy decydują o konieczności leczenia, braku podstaw do leczenia szpitalnego lub w przypadku braku miejsc w szpitalu ustalają termin hospitalizacji.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pacjenci mogą przebywać na obserwacji nie dłużej niż 12 godzin.

Kierowanie osób do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 2. Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują osobę, której przydzielono kategorię pilności oznaczoną kolorem zielonym lub niebieskim, o najbliższych placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, to jest o przychodniach lekarzy rodzinnych podstawowej opieki zdrowotnej lub przychodniach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 3. Pisemna informacja o najbliższych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i o godzinach ich pracy winna być umieszczona na tablicy informacyjnej, w miejscu dobrze widocznym i łatwo dostępnym dla osób przybywających do SOR. Taka sama informacja ma być dostępna dla każdej osoby w postaci ulotek rozmieszczonych na obszarze SOR.

 4. O skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej decyduje w pierwszej kolejności pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny przeprowadzający segregację medyczną, poprzez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki w dokumentacji medycznej. Ponadto pielęgniarka lub ratownik umieszcza na karcie wypisowej z pobytu w SOR podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta.

 5. Jeżeli pacjent nie godzi się z decyzją pielęgniarki systemu bądź ratownika medycznego o odesłaniu do miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – może żądać zweryfikowania tej decyzji przez dyżurującego w SOR lekarza. Czas oczekiwania na decyzję lekarza jest zgodny z przydzieloną kategorią pilności. Lekarz, po zapoznaniu się ze wstępną oceną dokonaną przez pielęgniarkę lub ratownika oraz po dokonaniu własnej wzrokowej oceny pacjenta, ewentualnie uzupełnionej wywiadem lub badaniem fizykalnym – potwierdza decyzję pielęgniarki lub ratownika czyniąc odpowiednią wzmiankę na karcie wypisowej względnie kwalifikuje pacjenta do dalszego leczenia w Szpitalu.

 6. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

  1) podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osoby nie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – maksymalnie w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia się pacjenta do tego Oddziału,

  2) podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta do leczenia w jednym z oddziałów Szpitala – maksymalnie w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia się pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,