PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

Budynek A

wtorek 10:00 – 14:00
środa 14:00 – 18:00
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 11:00-15:00

Monika Rossa – wtorek
środa, czwartek
piątek
Piotr Wójcik – środa
Paweł Skrok – czwartek

poniedziałek – piątek 412613456

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Budynek A

poniedziałek 08:00 – 11:00
wtorek 12:00-15:00
środa 14:00 – 18:00
piątek 08:00 – 11:00

Tomasz Rubaj
(poniedziałek, wtorek, środa, piątek)
Rafał Kurek
(poniedziałek, wtorek, środa, piątek)
poniedziałek – piątek 412613456

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Budynek A

środa 9:00 – 15:00
czwartek 12:00- 18:00
piątek 9:00-15:00

Ewelina Kędziora – środa, piątek
Aleksandra Bień – czwartek

poniedziałek – piątek 412613456

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Budynek A

wtorek 08:00 – 15:00
czwartek 13:00 – 19:00

Lekarze
Anna Madej
Yuriy
Servetnyk

poniedziałek – piątek 412613456


PORADNIA NEFROLOGICZNA

Budynek A

poniedziałek
7:00 – 15:00
wtorek 11:00- 15:00

Lekarz
Ewelina
Adamczyk- Bińczak poniedziałek
Renata Kwiecień – wtorek

poniedziałek – piątek 412613456

PORADNIA NEUROLOGICZNA

Budynek A

środa 09:00 – 12:00
czwartek 09:00 – 12:00

Joanna Bodzan
Dominika Gołembiowska-Witczak
Artur Węsek
Renata Stankiewicz

poniedziałek – piątek 412613456

PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Miejsce udzielania świadczeń w trybie stacjonarnym: ZOZ Ostrowiec – Budynek A

Zespół wyjazdowy: Śwętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Miejsce oczekiwania zespołu wyjazdowego: ul. Focha 5, 27-400 Ostrowiec Św.
413442647
413446503

poniedziałek – piątek 18:00- 08:00
sobota – niedziela 24H

Turek Dorota
Łukaszewska Anna
Sałapa Paweł
Karłowska Olga
Napieraj Małgorzata
Terlecka Paulina

Pediatrzy :
Warsińska-Bogacka Longina
Łęgosz Ewa
Samborek – Zamorska Iwona
Bogacki Marcin

poniedziałek – piątek 412613456

 

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.
Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,

 • telefonicznie,

 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.

 

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

 

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,

 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy

  oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)

 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w

  podeszłym wieku

 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

 

PORADNIA OKULISTYCZNA

Budynek A

poniedziałek
15:00-19:00
wtorek 07:00 – 11:00
środa 07:00 – 11:00

Lekarze
Ewelina Pióro-Dodot
poniedziałek
Justyna Kurek
wtorek, środa

poniedziałek – piątek 412613456


PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

Budynek A

poniedziałek
08:00-12:00
czwartek 15:00 – 19:00
piątek 08:00 – 12:00

Lekarze
Artur Klimas
poniedziałek
Krzysztof Galara
czwartek
Karol Bolforski
piątek

poniedziałek – piątek 412613456


PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI


Poradnia świadczy także usługi z zakresu świadczeń Ginekologicznych

Budynek A

poniedziałek
08:00-14:00
wtorek 14:00 – 18:00
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 10:00-14:00

Lekarze
Joanna Martynowska
poniedziałek
Marek Piasecki
wtorek, czwartek, piątek
Położna
Joanna Gardian
poniedziałek

poniedziałek – piątek 412613456


W dni pracy poradni
41 2478000 wew. 540


PORADNIA WAD POSTAWY

Budynek A

poniedziałek 15:00 – 19:00
czwartek 15:00 – 19:00
sobota 08:00 – 12:00

Anna Kurian

poniedziałek – piątek 412478000 tel. wew.456
(można dzwonnic w godzinach dopołudniowych)
sobota – 412478000 tel wew 305