Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ODDZIAŁ OKULISTYKI

Personel oddziału okulistycznego pełni całodobowe dyżury, dlatego do oddziału zgłaszają się pacjenci ze wszelkimi możliwymi schorzeniami okulistycznymi. Część z nich jest leczona zachowawczo, a pozostała część operacyjnie.

Oddział okulistyczny posiada własny odcinek zabiegowy, jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny oraz aparaturę medyczną. Od kilku lat oddział okulistycznych stale rozwija zakres świadczony usług, dzięki temu jest prowadzona szeroka diagnostyka, leczenia zachowawcze i zabiegowe chorób narządu wzorku. Doświadczenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego pozwoliły stworzyć jak najlepsze warunki leczenia.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów w Oddziale należą:

 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych (również soczewek torycznych)
 • operacje przeciwjaskrowe – trabekulektomie
 • operacje łączone zaćmy i jaskry
 • wtórne wszczepy sztucznych soczewek
 • zabiegi plastyczne i leczenie w zakresie powiek i spojówek min.: operacyjne usunięcie skrzydlika, gradówki, kępki żółte, podwinięcie powiek
  -laseroterapia przedniego i tylnego odcinka oka – zabiegi w jaskrze, zaćmy wtórnej i schorzeniach siatkówki (w tym mikropulsowa/ podprogowa laseroterapia plamki żółtej)
 • iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF (Lucentis, Eylea, Beovu) w chorobach siatkówki
 • leczenie wysiękowego AMD – podawanie iniekcji doszklistkowych (również w ramach Programu Lekowego Leczenia Wysiękowej Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem 

 

W ramach diagnostyki schorzeń narządu wzroku, wykorzystując posiadany sprzęt wykonywane są następujące badania:

 • Optyczna Koherentna Tomografia (OCT) – nieinwazyjna metoda umożliwiająca obrazowanie tkanek wybranego fragmentu dna oka w przekroju porównywalnym do obrazu histologicznego; z opcją angio-OCT obrazującą przepływ w naczyniach naczyniówki
 • Ultrasonografia (USG) w projekcji A i B, biometria gałki ocznej i kalkulacja soczewki wewnątrzgałkowej – badanie pozwalające uwidocznić głębiej położone struktury gałki ocznej w przypadkach nieprzeziernych ośrodków optycznych (zmętnienia rogówki, zaćma dojrzała, wylew krwi do ciała szklistego, nowotwory itp.); badanie wykorzystywane do obliczania mocy soczewki, która zostanie wszczepiona w miejsce zmętniałej soczewki własnej pacjenta
  • Angiografia fluoresceinowa – ocena krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego – po podani dożylnym kontrastu (fluoresceiny) uzyskujemy zdjęcia obrazujące naczynia siatkówki i naczyniówki oka
 • Kolorowa fotografia dna oka – ocena progresji zmian na dnie oka, archiwizacja danych
 • Perymetria statyczna (komputerowe badanie pola widzenia) – badanie stosowane w diagnostyce jaskry, chorób nerwu wzrokowego, dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego 
 • Tonometria bezdotykowa air-puff (badanie ciśnienia śródgałkowego) – stosowana m in. w diagnostyce jaskry oraz rutynowo u wszystkich pacjentów hospitalizowanych w oddziale
 • Gonioskopia (badanie kąta przesączenia) – wykonywana rutynowo u wszystkich pacjentów z jaskrą lub z podejrzeniem jaskry
 • Pachymetria (badanie grubości rogówki) – w diagnostyce jaskry, w stanach zwyrodnieniowych rogówki
   – Mikroskop konfokalny – mikroskopia lustrzana – badanie oceniające śródbłonek rogówki (gęstość komórek śródbłonka) oraz centralną grubość rogówki; stosowane głównie przed operacją zaćmy
 • Miesięcznie w ramach oddziału wykonywanych jest średnio około 160 zabiegów operacyjnych.
  Rocznie w ramach oddziału hospitalizowanych jest około 3500 pacjentów.

LOKALIZACJA

Pawilon - piętro 2

KIEROWNICTWO

Kierownik Oddziału
Ewelina Pióro-Dodot
Pielęgniarka Koordynująca
Monika Łucka

KADRA

2 lekarzy w ramach umowy o pracę

5 lekarzy kontraktowych 

4 lekarzy posiada specjalizacje z okulistyki

1 lekarz w trakcie specjalizacji

 

TELEFONY

Gabinet Lekarski tel. 41 247 80 00 w.230

Punkt Pielęgniarski tel. 41 247 80 00 w.233

 

Skip to content