Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

poszukuje osoby na stanowisko:

diagnosta laboratoryjny

w Pracowni Mikrobiologii w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej

WYMAGANIA:

OBOWIĄZKI:

OFERUJEMY:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@zoz.ostrowiec.pl lub pocztą na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wiadomości prosimy zatytułować ,,Diagnosta laboratoryjny – Pracownia Mikrobiologii”. Wybór kandydat ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.


Do dokumentów należy dołączyć następującą klauzulę:
zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zoz.ostrowiec.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 4. a)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji (a po jej zakończeniu zostaną usunięte) oraz

  b)przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach),

  c) czas przechowywania określono na 1 rok

 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.