ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII

I INTENSYWNEJ TERAPII

Kierownictwo

Kierownik
lek. med. Marek Koprowski
p.o. Pielęgniarka Koordynująca
Marta Szymczyk

Kadra

5 lekarzy,
7 lekarzy na kontrakcie
35 pielęgniarek

Baza

Oddział IntensywnejTerapii dysponuje 4 stanowiskami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt:
– respiratory,
– kardiomonitory,
– pulsoksymetry.
Oddział Anestezjologii dysponuje 10 stanowiskami znieczulenia wyposażonymi w aparat do znieczulania i sprzęt monitorujący.

Kontakt


Telefony:
(41)247-80-00
Kierownik tel. 
w.226
Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 
w.225
Pokój Lekarski tel. 
w.220


Usługi:

Oddział Intensywnej Terapii

  • leczenie pacjentów z bezpośrednim zagrożeniem życia, zaburzeniami oddechowymi, zatruciem, rozległymi oparzeniami, urazami wielonarządowymi, komunikacyjnymi, powypadkowymi.

  • ciągła fachowa opieka lekarsko – pielęgniarska, diagnostyka i kontrola stanu pacjenta we współpracy ze szpitalnymi pracowniami diagnostycznymi.

Oddział Anestezjologii

  • wykonywanie znieczuleń ogólnych i regionalnych do wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych oraz niektórych badań diagnostycznych;

  • gotowość podjęcia i prowadzenia reanimacji w każdym oddziale szpitala.

Zespół doświadczonych lekarzy i pielęgniarek zapewnia bezpieczne znieczulenie pacjentów do wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych wykonywanych w naszym szpitalu. Wieloletnia praktyka, doświadczenie i umiejętności personelu pozwalają na wykonywanie wszelkiego typu znieczuleń.