Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ODDZIAŁ NEUROLOGII

Oddział Neurologii w Ostrowcu Świętokrzyskim należy do najdłużej działających w regionie. Powstał w 1965 roku, a jego pierwszym ordynatorem był dr Jan Milewski. Kolejni ordynatorzy zawsze dbali o rozwój Oddziału, wysoki poziom merytoryczny, podążanie za najnowszymi trendami w medycynie, a także o kształcenie następnych pokoleń młodych neurologów. 

 

Oddział Neurologii znajduje się na trzecim piętrze szpitala, posiada 33 łóżka, z zapleczem sanitarnym przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dysponujemy pięciołóżkową, klimatyzowaną salą Intensywnego Nadzoru Neurologicznego, wyposażoną w pełen monitoring funkcji życiowych dla wszystkich stanowisk, respiratory, defibrylator, na której całodobowo czuwa wyspecjalizowany personel pielęgniarski. 

 

Przy Oddziale Neurologii działa Poradnia Neurologiczna, która jest w szczególności dedykowana pacjentom opuszczającym oddział w celu zapewnienia ciągłości leczenia specjalistycznego po zakończeniu hospitalizacji. Poradnia prowadzi też diagnostykę nowych pacjentów, kierowanych przez lekarzy POZ.

 

Najważniejszym obszarem działania oddziału jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych układu nerwowego. W sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego przyjmowani są chorzy w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu i kwalifikowani do leczenia trombolitycznego.

 

Obecnie wykonujemy rocznie blisko sto procedur dożylnego podania alteplazy (rtPA) . Prowadzimy też kwalifikacje do procedury trombektomii mechanicznej, która jest wykonywana w klinicznym ośrodku kieleckim. Od pierwszych godzin u pacjentów udarowych wdrażamy rehabilitacją ruchową, logopedyczną i funkcji poznawczych. Mogą też oni także liczyć na wsparcie naszych psychologów. W trakcie hospitalizacji każdy chory z udarem ma przeprowadzoną szeroką ,wielospecjalistyczną diagnostykę celem ustalenia przyczyny zachorowania,identyfikacji czynników ryzyka i ustalenia profilaktyki wtórnej. Pacjenci, którzy tego wymagają są kierowani do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej celem dalszego usprawniana .

 

W oddziale prowadzona jest również diagnostyka i leczenie:

  • Samoistnych krwotoków śródmózgowych i krwotoków podpajęczynówkowych
  • Bólów i zawrotów głowy
  • Padaczki
  • Zespołów otępiennych
  • Stwardnienia rozsianego i innych chorób demielinizacyjnych
  • Chorób nerwowo-mięśniowych
  • Choroby Parkinsona i innych chorób pozapiramidowych
  • Chorób nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego

Wspólne z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego szpitala prowadzimy leczenie ostrych schorzeń neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym za pomocą terapeutycznej wymiany osocza (plazmafereza).

 

Oddział prowadzi program NFZ leczenia stwardnienia rozsianego postaci rzutowo -remisyjnej lekami immunomodulującymi I linii. Zapewniamy pacjentom leczonym łatwą dostępność do terapii i późniejszego monitorowania skuteczności leczenia.

 

Pacjenci hospitalizowani w oddziale mają zapewnione konsultacje współpracujących z nami specjalistów z dziedziny neurochirurgii, chirurgii naczyń, psychiatrii oraz konsultacje onkologiczne.

 

Całodobowo dostępni są specjaliści z pozostałych oddziałów szpitalnych.

 

W laboratorium szpitalnym wykonywany jest szeroki zakres badań diagnostycznych krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego, niezbędnych do diagnostyki neurologicznej. 

 

Pacjenci, którzy tego wymagają, mają wykonywane badania w kierunku schorzeń genetycznych, metabolicznych i autoimmunologicznych układu nerwowego.

Nowoczesny sprzęt wspomagający pracę oddziału

1.
Tomografia komputerowa

to badanie diagnostyczne wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, które jest nieinwazyjne i bezbolesne.

2.
Rezonans magnetyczny

to badanie wykorzystujące nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania obrazów ciała ludzkiego.

3.
USG Doopler naczyń domózgowych

to nieinwazyjne badanie diagnostyczne pozwalające ocenić stan tętnic i żył, a przede wszystkim wykryć ich niedrożność

4.
Aparat do badania EEG

nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu.

5.
Aparat do diagnostyki neurofizjologicznej EMG

to badanie umożliwiające ocenę funkcjonowania układu mięśniowego oraz przewodzenia w nerwach obwodowych.

LOKALIZACJA

Blok A - piętro 2

KIEROWNICTWO

Kierownik Oddziału
Artur Węsek
Pielęgniarka Koordynująca
Sylwia Fijałkowska

KADRA

6 lekarzy specjalistów, 2 lekarzy odbywa szkolenie w ramach rezydentury z neurologii

personel pielęgniarski, opiekunki medyczne

rehabilitanci z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi

neurologpeda, psycholodzy kliniczni

TELEFONY

Gabinet Lekarski tel. 41 247 80 00 w.331

Punkt Pielęgniarski tel. 41 247 80 00 w.333

 

Skip to content