NEONATOLOGIA

Kierownictwo

Kierownik
pediatra specjalista neonatolog Elżbieta Chojnacka
Zastępca Kierownika Oddziału
Lek.med. Krzysztof Dorobek

Pielęgniarka Koordynująca
Barbara Kasprzyk

Kadra

2 lekarzy
7 lekarzy na kontrakcie
9 pielęgniarek
3 położne

Baza

Oddział Neonatologiczny liczy 20 łóżek
Składa się z Pododdziałów:
Noworodków fizjologicznych
Wcześniaków
Intensywnej Terapii Noworodka.

Kontakt


Telefony:
(41)247-80-00
Kierownik tel. 
w.320
Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 
w.327
Pokój Lekarski tel. 
w.321
Dyżurka Pielęgniarek tel.w.323


Usługi:

Oddział pełni funkcję II stopnia referencyjności, posiada 20 łóżek.

Składa się z Pododdziałów:

 • Noworodków fizjologicznych,

 • Wcześniaków,

 • Intensywnej Terapii Noworodka.

Noworodki z porodów fizjologicznych leżą z matkami w systemie rooming – in w 2 osobowych salach z pełnym węzłem sanitarnym 3-4 doby. W tym czasie przechodzą wszystkie obowiązkowe badania lekarskie i przesiewowe.

Pododdział patologii i intensywnej terapii noworodka przeznaczony jest dla wcześniaków i urodzonych z niska waga urodzeniową oraz klinicznie niestabilnych, poważnie chorych noworodków wymagających ciągłej opiekineonatologicznej, wspomaganego oddechu.

Wyposażony w nowoczesny specjalistyczny sprzęt zapewniający szybkądiagnostykę i leczenie:

 • respirator

 • CPAP typu Infant Flow

 • Inkubatory zamknięte i otwarte

 • pompy infuzyjne

 • pulsoxymetry

 • lampy do fototerapii

 • kardiomonitor

 • przesiewowy aparat USG

W oddziale w zależności od potrzeb mamy możliwość konsultacji specjalistycznych: okulistycznej, chirurgicznej, ortopedycznej.

Korzystamy z nowoczesnego labolatorium.

Lekarze podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i sympozjach neonatologicznych. Personel średni jest dobrze przygotowany do pracy. Pielęgniarki posiadają specjalizację neonatologiczną, intensywnej terapii, systematycznie podnoszą kwalifikacje.

Wszystkie noworodki mają zapewnioną możliwość wykonywania wielu badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistów. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, który stale uzupełniamy. Dzięki temu stosujemy najnowsze metody leczenia przyjęte w neonatologii.

Wymagania dotyczące odwiedzin:

Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż dwóch osób jednocześnie.Pod rozwagę podajemy obecność podczas odwiedzin dzieci do 10 roku życia z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów jak i dziecka.Ze względu na organizację pracy Oddziału najodpowiedniejsze są godziny popołudniowe.

Udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów.

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz 11-14 osobiście przez lekarz prowadzącego. W sprawach nagłych informacji udziela lekarz dyżurny.