KONTAKT

Dane adresowe

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Szymanowskiego 11
Zarejestrowany: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod Nr 0000002506
Regon: 000311473
NIP: 661-19-59-864          

Telefony

tel.  (41) 247 80 00
fax  (41) 247 80 50

Schemat centrali telefonicznej

Lokalizacja

Skrytka E-puap


Skrytka e-puap:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
/zoz_ostrowiec/SkrytkaESP
E-mail
info@zoz.ostrowiec.plWykaz telefonów wewnętrznych

Administracja  
Dyrektor Naczelny - Sekretariattel.102
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwatel.101
Z-ca Dyrektora ds. Finansowychtel.110
Pielęgniarka Naczelnatel.103
Pielęgniarka ds. Jakościtel.106
Pielęgniarka ds. Sanitarnychtel.304
Dział Kontrolingutel.118
Sekcja Rozliczeńtel.117
Dział Statystyki Medycznejtel.275
Kadrytel.121
Kadry - Kierowniktel.120
Płacetel.114
Kancelariatel.123
Kasatel.113
BHPtel.414
Kierownik Technicznytel.400
Kuchniatel.421
Mistrztel.410
Serwisant - Sprzęt Medycznytel.433
Zaopatrzenietel.411.409
Audytor wewnętrznytel.107
Centralatel.444
Hol Głównytel.435
Dział Informatycznytel.430
Księgowośćtel.111
Magazyn Głównytel.412
Pracownik Socjalnytel.229
Psychologtel.503
Sterylizacjatel.570
Zakażenia Szpitalnetel.108
Zamówienia Publicznetel.115
Chłodnia szpitalna - (dawne Prosektorium)tel.560
Apteka
Aptekatel.504
Apteka - Kierowniktel.500
Magazyn Aptekitel.505
Ambulatorium Zakładowe
Ambulatorium Zakładowe - Sekretarkatel.507
Ambulatorium Zakładowe - Lekarztel. 508
Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej
Fizjoterapia - Rejestracjatel.306
Poradnie
Poradnia Chorób Piersitel.540
Poradnia Wad Postawytel.305
Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - dyżurka pielęgniarektel.456
Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Pokój Lekarskitel.457
Dział Elektroradiologii
RTG - Pokój Lekarskitel.520
RTG - Rejestracjatel.521
RTG - Tomograftel.525
Pracownia Endoskopii/Gastroskopii
Endoskopiatel.524
Pracownia EEG
EEGtel.522
Laboratorium
Bakteriologiatel.513
Immunologiatel.512
Laboratorium - Kierowniktel.510
Laboratoriumtel.511
Laboratorium - Punkt Pobrańtel.516
Pracownia Cytologiitel.218
Pracownia Gruźlicytel.515
Serologiatel.550
WZWtel.514
Blok Operacyjny - Sala Wybudzeńtel.284
Oddział Chirurgii
Chirurgia - Dyżurka Pielęgniarektel.204
Chirurgia - Kierowniktel.200
Chirurgia - Oddziałowatel.208
Chirurgia - Pokój Lekarskitel.201,202
Chirurgia - POPtel.203
Oddział Ginekologii
Ginekologia - Dyżurka Pielęgniarektel.213
Ginekologia - Kierowniktel.210
Ginekologia - Oddziałowatel.216
Ginekologia - Pokój Lekarskitel.211
Ginekologia - Sekretarkatel.219
Położnictwo - Dyżurka Pielęgniarektel.214
Położnictwo - Pokój Lekarskitel.212
Trakt - Dyżurka Pielęgniarektel.215
Oddzial Kardiologii
Kardiologia - Dyżurka Pielęgniarektel.313
Kardiologia - Holtertel.316
Kardiologia - Kierowniktel.310
Kardiologia - Oddziałowatel.314
Kardiologia - Pokój Lekarskitel.311
Kardiologia - Sala Rtel.318
Pracownia - Echo Sercatel.317
Odddział Neonatologii
Neonatologia - Dyżurka Pielęgniarektel.323
Neonatologia - Kierowniktel.320
Neonatologia - Oddziałowatel.327
Neonatologia - Pokój Lekarskitel.321
Oddział Neurologii
Neurologia - Pokój Lekarskitel.331
Neurologia - Dyżurka Pielęgniarek tel.336
Neurologia - Kierowniktel.332
Neurologia - Oddziałowatel.334
Neurologia - Sekretarkatel.330
Oddział OAiT
OAIT - Kierowniktel.226
OAIT - Oddziałowatel.225
OAIT - Pokój Lekarskitel.220
OAIT - Sale Monitorowania tel.223,224
Oddział Okulistyki
Okulistyka - Dyżurka Pielęgniarektel.233
Okulistyka - Kierowniktel.231
Okulistyka - Oddziałowatel.235
Okulistyka - Pokój Lekarskitel.230
Okulistyka - Sekretarkatel.232
Oddział Ortopedii
Ortopedia - Dyżurka Pielęgniarektel.243
Ortopedia - Kierowniktel.240
Ortopedia - Oddziałowatel.242
Ortopedia - Pokój Lekarskitel.241
Ortopedia - Sekretarkatel.244
Oddział Otolaryngologii
Otolaryngologia - Dyżurka Pielęgniarektel.253
Otolaryngologia - Kierowniktel.250
Otolaryngologia - Oddziałowatel.252
Otolaryngologia - Pokój Lekarskitel.251
Oddział Pediatrii
Pediatria - Dyżurka Pielęgniarkitel.343
Pediatria - Kierowniktel.340
Pediatria - Niemowlęcy - Biegunkowytel.344
Pediatria - Oddziałowatel.342
Pediatria - Pokój Lekarskitel.341
Pediatria - Sekretarkatel.345
Oddział Pulmonologii
Pulmonologia - Kierowniktel.350
Pulmonologia - Oddziałowatel.352
Pulmonologia - Pokój Lekarskitel.351
Pulmonologia- Dyżurka Pielęgniarektel.357
Oddział Rehabilitacji
Rehabilitacja - Dyżurka Pielęgniarektel.363
Rehabilitacja - Pokój Lekarskitel.361
Rehabilitacja - Oddziałowatel.362
Rehabilitacja - Sekretarkatel.360
Oddział SOR
Rejestracja Ginekologicznatel.278
Rejestracja SORtel.279.274
Rejestracje Planowetel.277
SOR - Kierowniktel.270
SOR - Oddziałowatel.273
Oddział Urologii
Urologia - Dyżurka Pielęgniarektel.263
Urologia - Kierowniktel.260
Urologia - Oddziałowatel.264
Urologia - Pokój Lekarskitel.261
Urologia - Sekretarkatel.262
Oddział Wewnętrzny I
Wewnętrzny I - Dyżurka Pielęgniarektel.373
Wewnętrzny I - Kierowniktel.370
Wewnętrzny I - Oddziałowatel.374
Wewnętrzny I - Pokój Lekarskitel.371
Wewnętrzny I - Sala Rtel.375
Wewnętrzny I - Sekretarkatel.372
Oddział Wewnętrzny II
Wewnętrzny II - Dyżurka Pielęgniarektel.383
Wewnętrzny II - Kierowniktel.380
Wewnętrzny II - Oddziałowatel.384
Wewnętrzny II - Pokój Lekarskitel.381
Wewnętrzny II - Sekretarkatel.382
Stacja Dializ
Stacja Dializ - Pokój Technikówtel.388
Stacja Dializ - Sale Pacjentów tel.388,389
Stacja Dializ - Sekretarkatel.387
Oddział ZOL
ZOL - Dyżurka Pielęgniarektel.393
ZOL - Kierowniktel.390
ZOL - Oddziałowatel.392
ZOL - Pokój Lekarskitel.394

Wykaz e-mail

e-maildział/oddział
anestezjologia@zoz.ostrowiec.plOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
apteka@zoz.ostrowiec.plApteka Szpitalna
audytor@zoz.ostrowiec.plAudytor wewnętrzny
bhp@zoz.ostrowiec.plBHP ZOZ Ostrowiec
blok@zoz.ostrowiec.plBlok operacyjny
chirurgia@zoz.ostrowiec.plOddział Chirurgii
dializy@zoz.ostrowiec.plStacja Dializ
fizjoterapia@zoz.ostrowiec.plDział fizjoterapii
ginekologia@zoz.ostrowiec.plOddział Ginekologiczno-Położniczy
gospodarczy@zoz.ostrowiec.plSekcja gospodarczo-zaoptrzeniowa
info@zoz.ostrowiec.plGłówny e-mail ZOZ Ostrowiec / dział Informatyczny
izba@zoz.ostrowiec.plIzba Przyjęć
kadry@zoz.ostrowiec.plDział Kadr
kardiologia@zoz.ostrowiec.plOddział Kardiologii
kontroling@zoz.ostrowiec.plSekcja kontrolingu
ksiegowosc@zoz.ostrowiec.plDział księgowości
kte@zoz.ostrowiec.plKierownik techniczny
laboratorium@zoz.ostrowiec.plDział diagnostyki Laboratoryjnej
neonatologia@zoz.ostrowiec.plOddział Neonatologiczny
neurologia@zoz.ostrowiec.plOddział Neurologiczny
okulistyka@zoz.ostrowiec.plOddział Okulistyczny
ortopedia@zoz.ostrowiec.plOddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
otolaryngologia@zoz.ostrowiec.plOddział Otolaryngologiczny
pediatria@zoz.ostrowiec.plOddział Pediatryczny
place@zoz.ostrowiec.plDział Płac
pnaczelna@zoz.ostrowiec.plPielęgniarka Naczelna
pulmonologia@zoz.ostrowiec.plOddział Pulmonologiczny
rehabilitacja@zoz.ostrowiec.plOddział Rehabilitacyjny
rozliczenia@zoz.ostrowiec.plSekcja Rozliczeń z NFZ
rtg@zoz.ostrowiec.plDział Radiologiczny
sekretariat@zoz.ostrowiec.plSekretariat Dyrekcji
serologia@zoz.ostrowiec.plSerologia grup krwi
socjalna@zoz.ostrowiec.plPracownik socjalny
statystyka@zoz.ostrowiec.plDział Statystyki Medycznej
sterylizacja@zoz.ostrowiec.plSterylizacja
urologia@zoz.ostrowiec.plOddział Urologiczny
wewnetrzny1@zoz.ostrowiec.plOddział Wewnętrzny I
wewnetrzny2@zoz.ostrowiec.plOddział Wewnętrzny II
zakazenia@zoz.ostrowiec.plKomórka zakażeń szpitalnych
zamowienia@zoz.ostrowiec.plSekcja zamówień publicznych
zaopatrzenie@zoz.ostrowiec.plDział zaopatrzenia
zol@zoz.ostrowiec.plZakład Opiekuńczo-Leczniczy
zywienie@zoz.ostrowiec.plSekcja żywienia
iod@zoz.ostrowiec.plInspektor Ochrony Danych Osobowych
pacjent@zoz.ostrowiec.plPielęgniarks d.s. jakości / Rzecznik praw pacjenta