Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

lek. med. Anny Kurosad
Starszego Asystenta Oddziału Okulistycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Mężowi, Dzieciom oraz wszystkim Bliskim
wyrazy współczucia
składa Dyrekcja i Pracownicy ZOZ Ostrowiec Św.