KOMUNIKAT DLA PRASY z dnia 29 września 2017 r. g. 12:15

Z przykrością zawiadamiamy, że od wczoraj borykamy się z problemem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W porozumieniu ze Starostą Ostrowieckim Panem Zbigniewem Dudą oraz Panem Wicestarostą Eligiuszem Michem podjęliśmy decyzję o powołaniu Sztabu Zarządzania Kryzysowego na terenie naszej placówki, który podjął następujące decyzje:
–    zakaz używania wody do celów spożywczych i celów sanitarnych
– kadra kierownicza podjęła działania celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjentom hospitalizowanym, w tym m.in. zabezpieczono wodę dla celów spożywczych i sanitarnych dla każdego oddziału, co w naszej opinii eliminuje do minimalnego poziomu zagrożenie wynikające ze stwierdzonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podległej Miastu Ostrowiec Świętokrzyski

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z:
– Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
– Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
– Wojewódzkim Sztabem Zarządzania Kryzysowego
– Powiatowym Sztabem Zarządzania Kryzysowego
– Państwową Strażą Pożarną
– Komendą Powiatową Policji
oraz ze wspomnianą wcześniej spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy Państwa, iż zostały wstrzymane odwiedziny pacjentów hospitalizowanych, która to czynność jest działaniem prewencyjnym. Jednocześnie informujemy, że wszystkie oddziały naszego Szpitala są stale monitorowane. Na obecną chwilę nie ma żadnych niepokojących informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania naszej placówki. O rozwoju dalszych wydarzeń będziemy Państwa informować na bieżąco.

O obecnej sytuacji na Oddziałach poinformuje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Dariusz Kopania.