KARDIOLOGIA

Kierownictwo

Kierownik
lek. med.
Małgorzata Krzciuk
Pielęgniarka Koordynująca
Renata Bazyl

Kadra

10 lekarzy,
7 lekarzy na kontrakcie 25
pielegniarek,

Baza

Oddział Kardiologiczny liczy 44 łóżka, w tym 7 łóżek Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej posiada 7- łóżkowy system monitorujący firmy Philips z centralą oraz:
– 9 aparatów 24-godzinnego holteroskiego monitorowania zapisu EKG, 5 rejestratorów 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi,
– możliwość założenia elektrody endokawitarnej do jamy serca przez wkłucie centralne podobojczykowe,
– salę Intensywnej Opieki Kardiologicznej, sprawującą całodobowy dyżur lekarski.

Kontakt


Telefony:
(41)247-80-00
Kierownik tel. 
w.310
Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 
w.314
Pokój Lekarski tel. 
w.311,312
Dyżurka Pielęgniarek tel.w.313
Holter tel.w.316

Usługi:

  • intensywna opieka kardiologiczna,

  • nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna,

  • badania z zakresu echokardiografii,

  • próby wysiłkowe,

  • badania Holtera.

 

Oddział Kardiologii został utworzony 02.01.1996 roku. Od tego roku pozyskano sprzęt z Narodowego Funduszu Ochrony Serca do pracowni nieinwazyjnych Oddziału: aparat ECHO serca, Holtery oraz zestaw do próby wysiłkowej. Dzięki temu mogła istnieć pełna diagnostyka nieinwazyjna Oddziału. W 1996 roku w ramach Fundacji Na Rzecz Oddziału Kardiologii wraz ze wszystkimi zakładami w Ostrowcu Św. przeprowadziliśmy kapitalny remont Oddziału tworząc między innymi siedmioosobową salę Intensywnego Nadzoru. Monitory na tę salę z systemem nadzoru otrzymaliśmy także z Ministerstwa Zdrowia. Przez cały okres działalności Oddziału od 1996 do roku 2000 pacjenci z zawałem byli leczeni w naszym Oddziale (około 500 rocznie) za pomocą leków Fibrynolitycznych wg obowiązujących wówczas najnowszych standardów postępowania. Po leczeniu zachowawczym kierowani byli do Klinik Kardiochirurgii i Kliniki Chorób Serca w Krakowie i w Aninie. W tych to klinikach pacjenci wykonywane mieli zabiegi plastyki, operacje pomostowania naczyń wieńcowych oraz leczenie wszystkich wad zastawkowych. Od 2000 roku po stworzeniu Kardiologii Inwazyjnej w Centrum Kardiologii w Kielcach przez Ośrodek Krakowski pacjenci byli przewożeni do leczenia zawału w Kielcach. Pacjenci spełniający kryteria czasu byli poddawani wówczas pierwotnej plastyce w zawale w Centrum Kardiologii w Kielcach. Od 2008 roku możliwość leczenia pierwotną angiplastyką zawału istnieje w Ostrowcu Świętokrzyskim dzięki powstaniu Kardiologii Inwazyjnej G.V.M. Carint.

Oddział Kardiologii od 2000 roku przyjmuje około 2000 pacjentów rocznie. Liczba ta stale się zwiększa. W 2014 roku było hospitalizowanych 2300 pacjentów.

Posiadamy Oddział z siedmiołóżkową salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego przez którą przechodzi połowa pacjentów hospitalizowanych w Oddziale.

Ponowna zmiana sprzętu do Pracowni Nieinwazyjnej odbyła się 2006 roku. Echo serca – Vivid4 otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, rejestratory do Pracowni Holtera EKG zakupiło Starostwo Powiatowe, zestaw do Prób Wysiłkowych – Urząd Miasta.

W pracowniach diagnostyki Nieinwazyjnej wykonywanych jest bardzo dużo badań dla pacjentów Oddziału Kardiologii jak też innych oddziałów Szpitala:

 

  • Echo serca – 2400 badań rocznie (200 miesięcznie),

  • Pracownia Holtera – 1700 badań rocznie (około 150 miesięcznie),

  • Testy Wysiłkowe –  500 rocznie,

  • 2000 opisów EKG dla Oddziału Neurologii.

 

W 2014 roku Oddział Kardiologii przyjął około 2300 osób, Oddział Kardiologii Inwazyjnej – 850. 25% pacjentów z Oddziału Kardiologii (500) wymagało pilnej Koronografii z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Dzięki dobrej współpracy z Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej pacjent z ostrym zespołem wieńcowym jest diagnozowany i leczony kompleksowo na miejscu.

Dalsze postępowanie operacyjne prowadzone jest po konsultacji z Zespołem Krakowskim w Klinice Kardiochirurgii w Krakowie oraz II Klinice Kardiologii. Konsultacje te odbywają się drogą telekonferencji bezpośrednich rozmów oraz przesłaniem zgłoszeń pacjenta. Profesor J. Sadowski z Kliniki Kardiochirurgii oraz Profesor J. Legutko wraz z Zespołem są dostępni dla nas na każdą prośbę.

Od 2008 roku pracujemy wspólnie z Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej G.V.M. Carint gdzie pracuje m.in. 4 asystentów byłego Oddziału Kardiologii z ordynatorem M. Maliszewskim oraz kardiologami inwazyjnymi obecnie pracującymi samodzielnie P. Kuziemką i J. Jarosem. Do Oddziału dołączyła także A. Pawelec.

Wspólnie jako Kardiologia zapewniamy leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych dla powiatu ostrowieckiego, staszowskiego, opatowskiego oraz okolic Lipska. Poza tym istnieje możliwość wszczepienia rozrusznika oraz wykonanie wysokospecjalistycznych procedur jakimi jest leczenie zaburzeń rytmu za pomocą ablacji. Jako Oddział pracujemy dla jednego pacjenta i chcielibyśmy nadal stanowić jeden Zespół. Mamy nadal zapewnienie profesora J. Sadowskiego jako najznakomitszego Kardiochirurga w Polsce o dalszej współpracy oraz stworzeniu w Ostrowcu Św. Sali Hybrydowej celem wykonywania złożonych zabiegów.

Jesteśmy przekonani że pod takim nadzorem merytorycznym Krakowskiego Ośrodka mogliśmy nadal się rozwijać niosąc coraz lepszą pomoc dla naszych pacjentów.