INFORMACJA DLA INTERESANTÓW i PACJENTÓW W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA SZERZENIU SIĘ EPIDEMII SARS-COV-2

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 08.11.2021 r 

 

Informacja dla interesantów, pacjentów  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Informuje się, iż w celach epidemiologicznych mających zapobiec szerzeniu się SARS-Cov 2, każda osoba wchodząca na teren obiektu szpitala tj:

 • chory przyjmowany do szpitala
 • osoba zgłaszająca się na badanie
 • osoba zgłaszająca się po kartę informacyjną
 • osoba zgłaszająca się po wyniki badań
 • osoba zgłaszająca się w celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala
 • osoba towarzysząca choremu
 • osoba zgłaszająca się na wizytę do poradni

jest zobowiązana do założenia :

 • maski ochronnej , zasłaniającej nos i usta
 • bez wierzchniego okrycia ( do zostawienia bezpłatnie w szatni , w holu głównym).

Każda w/w osoba podlega wstępnej ocenie zagrożenia SARS-Cov 2 tj:

 • wywiad wstępny
 • pomiar temperatury
 • wypełnienie karty triażu

Po tych czynnościach osoba udaje się do miejsca, które było celem  wizyty w ZOZ Ostrowiec Św. Tam pracownik medyczny odbiera kompletnie wypełnioną kartę triażu.

 

Ponadto informuje się osoby ,odwiedzające naszą placówkę medyczną o stosowaniu się do poniżej wymienionych zasad:

 1. Kartę informacyjną z pobytu w szpitalu wraz z dokumentacją pacjent powinien otrzymać w dniu wypisu.
 2. W sytuacjach gdy pacjent (opiekun) zgłasza się do oddziału po dokumentację medyczną, wypis, wyniki badań itp., osoba na portierni zawiadamia telefonicznie oddział lub inną komórkę.

Pracownik medyczny dostarcza potrzebny dokument  na portiernię, a osoba będąca interesantem oczekuje w holu głównym.

 1. Zasady i ustalanie terminów planowych są w kompetencji poszczególnych kierowników oddziałów to znaczy adnotacja pisemna, autoryzowana przez kierownika oddziału.
 2. Wprowadza się ściśle określone godziny przekazywania ,,paczek” dla osób hospitalizowanych w naszej placówce medycznej . Są to godziny 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00, każdego dnia.
 3. Paczki mogą zawierać niezbędne produkty dla chorego, dostosowane do jego stanu zdrowia i zapotrzebowań żywieniowych, w ilości maksymalnej na 2-3 dni pobytu.
 4. W paczce mogą być przekazywane: woda lub inne napoje , hermetycznie pakowane, przybory toaletowe, środki higieniczne itp. Całość zapakowana w opakowanie jednorazowe, zmywalne środkiem dezynfekcyjnym.
 5. Paczkę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, nazwą oddziału oraz numerem sali.
 6. Prosimy nie dostarczać ,,paczek” ponad wymiarowych.
 7. Czas pandemii ogranicza prawa pacjenta, ale nie całkowicie wyklucza to znaczy , że dopuszcza się możliwość odwiedzin pacjenta hospitalizowanego w niektórych sytuacjach np. z powodu ciężkiego stanu zdrowia celem ostatniego pożegnania lub załatwienia bardzo ważnych spraw urzędowych.
 8. Decyzję o odwiedzinach chorego podejmuje kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
 9. Osoba odwiedzająca chorego przed wejściem na oddział oraz salę pobytu osoby bliskiej, dezynfekuje ręce, zakłada niezbędne środki ochrony osobistej (fartuch jednorazowy , maskę ).
 10. Czas wizyty ustala osoba udzielająca zgody.

 

DRODZY INTERESANCI, PACJENCI ,PROSIMY UPRZEJMIE  O STOSOWANIE SIĘ DO USTANOWIONYCH ZASAD.

NIE UTRUDNIANIE PRACY.

UMOŻLIWI  TO NAM WSZYSTKIM POWRÓT DO NORMALNOŚCI POPRZEZ UPORANIE SIĘ Z EPIDEMIĄ SARS-Cov 2.