Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Fundacja na Rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. „Daj Szansę Innym”
w roku 2023 zakupiła i przekazała darowizną sprzęt medyczny na oddziały w Wielospecjalistycznym Szpitalu.
Sprzęt jest zakupiony w ramach celów statutowych Fundacji, która działa na terenie Szpitala od 1994 r.
Oddział Wewnętrzny II
Szafki przyłóżkowe 14 szt - 12,810 zł
Wózek inwalidzki 1 szt - 689,99 zł
Oddział Pediatrii
Wózek medyczny Medical 1 szt - 2478,39 zł
Waga niemowlęca 1 szt. - 1 255,01 zł
Termometr 2 szt. - 259,98 zł
Inhalatory Medyczne - 3 szt. 682,89 zł
Oddział Kardiologii
Aparat EKG - 19,970 zł
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Stolik Oddziałowy 3 szt. - 7 160,40 zł
Oddział Ginekologii i Położnictwa
Fotel do kangurowania 1 szt. -2 862,20 zł
Oddział Neurologii
Pompa infuzyjna 2 szt. - 8 640,00 zł
Ssak elektryczny 1 szt. - 3 650,00 zł

Łączna kwota zakupów 60 458,86 zł.

Skip to content