Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Punkcie Szczepień

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11

działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 711.)

OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert.

Przedmiot konkursu:

Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie

LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PUNKCIE SZCZEPIEŃ

Czas obowiązywania umowy:

do 31.12.2021 roku

Szczegółowe Warunki Konkursu:

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w siedzibie Zamawiającego – Dział Kadr
i Płac

tel. 041 247 80 00 wew. 121 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, w piątek w godz. 700 –1300 lub na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. www.zoz.ostrowiec.pl

Składanie ofert:

Oferty zgodne z obowiązującymi przepisami oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta: Konkurs – ZOZ Ostrowiec – Udzielanie świadczeń zdrowotnych  – szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2” w Kancelarii Szpitala Blok A parter, w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11.

Termin składania ofert:

Nabór ciągły

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub mailową.

Termin związania ofertą:

30 dni od daty złożenia oferty.

Wniesienie skarg i protestów:

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Oferentom przysługują środki odwoławcze i skarga, natomiast protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu może zostać złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf umowa 13 maja 2021 14:19 Aleksandra Gulińska 2 MB 137
pdf SWK 13 maja 2021 14:19 Aleksandra Gulińska 2 MB 130
pdf ogłoszenie 13 maja 2021 14:19 Aleksandra Gulińska 429 KB 94
pdf oferta 13 maja 2021 14:19 Aleksandra Gulińska 607 KB 125
Skip to content