[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 0.04 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 lutego 2022
  • Last Updated 16 lutego 2022

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu teleradiologii – opisywanie badań obrazowych ( RTG , TK, RM)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1285 z późń. zm.) ogłasza konkurs ofert na :

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych ( RTG , TK, RM) wykonanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskimi przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań.

Umowy zostaną zawarte na okres 36 miesięcy.

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – TELERADIOLOGIA W ZAKRESIE OPISÓW BADAŃ RTG, TK, RM” należy składać w Kancelarii Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski, Blok A, parter
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 do dnia
28.02.2022 r. do godz 10:00, na udostępnionym w siedzibie szpitala oraz na stronie szpitala formularzu.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.02.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowiec Świętokrzyski w Świetlicy - Blok A I piętro.

Wynik konkursu zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Kontrolingu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w godz. 08:00-14:00 poniedziałek – czwartek, 08:00-13:00 piątek, tel. 41 247 80 00 wew. 118.

Załączniki do pobrania

Skip to content