Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Kierownictwo
Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
mgr Bożena Koprowska
Lokalizacja
Blok A piętro 2
Godziny pracy - punkt pobrań
Poniedziałek-Piątek
07:00-11:00
Sobota
07:00-10:00
Niedziela-nieczynne
Godziny pracy
(odbiór wyników)
Poniedziałek – Piątek
15:00 – 17:00
Sobota – Niedziela
nieczynne
Godziny pracy – pobieranie badań mikrobiologicznych
(wymazy, itp.)
Punkt Pobrań
Poniedziałek – Czwartek
10:00 – 11:00
Piątek – Niedziela
nieczynne
Kontakt
Punkt Pobrań / Wyniki 41 247-80-00 w.516
Kierownik 41 247-80-00 w.510
Laboratorium tel.41 247-80-00 w.511
Imunnochemia tel.41 247-80-00 w.512
Bakteriologia tel. 41 247-80-00 w.513
WZW tel. 41 247-80-00 w.514
Pracownia COVID i Badań Molekularnych
tel.41 247-80-00 w.515
Serologia Grup krwi tel. 41 247-80-00 w.550

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny: analizatory hematologiczne, biochemiczne, immunochemiczne itp. umożliwiające wykonywanie badań na najwyższym poziomie analitycznym.

Laboratorium wykonuje bardzo szeroki zakres badań z zakresu biochemii, hematologii, koagulologii, immunodiagnostyki, hormonów, markerów nowotworowych, toksykologii, monitorowania leków, analityki ogólnej, diagnostyki białek, bakteriologii itp.

Laboratorium stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, a wykonywane badania objęte są pełną kontrolą wewnątrzlaboratoryjną oraz zewnątrzlaboratoryjną. 

Od wielu lat laboratorium uczestniczy w różnych programach kontroli jakości:

  1. Ogólnopolska kontrola prowadzona przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

  2. Międzynarodowa Kontrola Labquality

  3. Międzynarodowa Kontrola RIQAS

  4. Krajowy Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO

Certyfikaty jakości posiadane przez Laboratorium są obiektywną oceną dobrej jakości świadczonych usług, umiejętności i doświadczenia zawodowego personelu laboratoryjnego, a także gwarancją dla pacjenta uzyskania wiarygodnych wyników badań.

  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej spełnia kryteria dla Szpitala Akredytowanego (Certyfikat Akredytacyjny Szpitala)

  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej spełnia wymagania norm ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług medycznych zachowawczych i zabiegowych, w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej

Wykonujemy badania dla pacjentów:

  • hospitalizowanych w szpitalu

  • na skierowanie od lekarza (w ramach umów podpisanych z poradniami)

  • na życzenie pacjenta (bez skierowania) odpłatnie 

Skip to content