dostawy odczynników do oznaczania grup krwi

Sprawa ZOZ/ZO/17/2022 – zakup odczynników do oznaczania grup krwi   Wielospecjalistyczny Szpital 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50

ZOZ.ZO/12/2022

Sprawa ZOZ/ZO/12/2022 – zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych   Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50

ZOZ.ZO/11/2022

Sprawa ZOZ/ZO/11/2022 – modernizacja sieci tlenowej ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski w związku z COVID-19   Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50

ZOZ.ZO/08/2022

Sprawa ZOZ/ZO/08/2022 – zakup warzyw na potrzeby kuchni szpitalnej   Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50

ZOZ.ZO/07/2022

Sprawa ZOZ/ZO/07/2022 – zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim   Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50

ZOZ.ZO/06/2022

Sprawa ZOZ/ZO/06/2022 – zakup i dostawy materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki   Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50

ZOZ.ZO/01/2022

Sprawa ZOZ/ZO/01/2022 – zakup i dostawy ryb i mrożonek   Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50