Sprawa ZP/32/2021

Sprawa ZP/32/2021 – Zakup i dostawy artykułów ogólnospożywczych na potrzeby kuchni szpitalnej    

Sprawa ZP/28/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl   Sprawa ZP/28/2021 Zakup i dostawy leków   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sprawa ZP/31/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl   Sprawa ZP/31/2021 Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG – dotacja Ministerstwa Zdrowia   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

sprawa ZP/29/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl   Sprawa ZOZ/29/2021 Zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych dla sześciu stanowisk dializacyjnych   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sprawa ZP/26/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/26/2021 Wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sprawa ZP/25/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/25/2021 Zakup i dostawy artykułów medycznych   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sprawa ZP/24/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/24/2021 Zakup i dostawy owoców i warzyw   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

ZOZ/ZP/23/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/23/2021 Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

ZOZ/ZP/22/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/22/2021 Zakup i dostawy koncentratów do dializ – powtórzenie   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

ZOZ/ZP/21/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/21/2021 Zakup i dostawy artykułów ogólnomedycznych   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/