ZOZ.ZO/30/2021

Sprawa ZOZ/ZO/30/2021 – wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – powtórzenie    

ZOZ.ZO/29/2021

Sprawa ZOZ/ZO/29/2021 – prowadzenie rachunku bieżącego Zespołu Opieki Zdrowotnej    

ZOZ/ZO/28/2021

Sprawa ZOZ/ZO/28/2021 – zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora immunochemicznego Cobas e411    

ZOZ/ZO/24/2021

Sprawa ZOZ/ZO/24/2021 – wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim    

ZOZ/ZO/26/2021

Sprawa ZOZ/ZO/26/2021 – zakup i dostawa leków – uzupełnienie    

ZOZ/ZO/23/2021

Sprawa ZOZ/ZO/23/2021 – zakup i dostawa odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim    

Sprawa ZO/25/2021

Sprawa ZOZ/ZO/25/2021 – dostawa/przedłużenie licencji                                                                                                       […]

ZOZ.ZO/22/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/ZO/22/2021 Zakup i dostawy odczynników do oznaczania grup krwi

ZOZ.ZO/21/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/ZO/21/2021 Opieka serwisowo-eksploatacyjna urządzeń zamawiającego z opcją dzierżawy dodatkowych urządzeń drukujących określonych typów wg szczegółowego opisu zawartego w załączniku nr 1 do zaproszenia

ZOZ/ZP/27/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/27/2021 Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych – powtórzenie   ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/