ZO/18/2019

Zespół Opieki Zdrowotnej
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11,
pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115
fax (0-41) 247-80-50,
e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

nr sprawy ZO/18/2019

 pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadań: remont pomieszczeń Oddziału Pulmonologii i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

Czytaj dalej