DT/01/2017

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy DT/01/2017  dialog techniczny dot. uruchomienia, utrzymania serwisowego i eksploatacyjnego przez okres 12 m-cy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez ZOZ Ostrowiec oraz dzierżawy sprzętu drukującego Załączniki do pobrania ogloszenie o dialogu […]

Skip to content