ZP/43/2016

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/43/2016 zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych

ZP/42/2016

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/42/2016 zakup i dostawy mleka i produktów mleczarskich – powtórzenie

ZP/41/2016

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/41/2016 zakup, dostawa i instalacja urządzeń i aparatury medycznej

ZP/40/2016

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/40/2016 zakup i dostawy materiałów opatrunkowych

Informacja o lokalizacji przetargów z tej kategorii

W związku ze zmianą strony internetowej aby zobaczyć aktualnie trwające przetargi z tej kategorii należy kliknąć w przycisk [maxbutton id=”42″] Wszystkie nowo utworzone znajdować się będą na aktualnej nowej stronie www.