Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na Kierowanie Oddziałem Okulistyki oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistycznej.

OGŁOSZENIE Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11  Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. […]

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW WSZ OSTROWIEC W ZAKRESIE: BIOPSJA GRUBOIGŁOWA POD KONTROLĄ USG I MAMMOTOMICZNA (GRUBOIGŁOWA WSPOMAGANA PRÓŻNIĄ POD KONTROLĄ USG)

OGŁOSZENIE Dyrektor Naczelny Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim  ul. Szymanowskiego 11 Na podstawie: art. 26, 26a, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022 poz. 633 tekst jednolity z późn. zm ) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, […]

Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów ECPW

OGŁOSZENIE Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11  Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. […]

Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

OGŁOSZENIE Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11  Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. […]

Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologii

OGŁOSZENIE Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11  Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. […]

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW WSZ OSTROWIEC W ZAKRESIE: BADANIA HISTOPATOLOGICZNE, IMMUNOHISTOCHEMICZNE, CYTOLOGICZNE, ŚRÓDOPERACYJNE, BIOPSJE CIENKOIGŁOWE ORAZ SEKCJE ZWŁOK

OGŁOSZENIE Dyrektor Naczelny Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim  ul. Szymanowskiego 11 Na podstawie: art. 26, 26a, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022 poz. 633 tekst jednolity z późn. zm ) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, […]

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW WSZ OSTROWIEC W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW KORONAROGRAFII POSTĘPOWANIE NR: 22/11/2022/DK

OGŁOSZENIE Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim  ul. Szymanowskiego 11 Na podstawie: art. 26, 26a, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022 poz. 633 tekst jednolity z późn. zm ) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, […]

Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

OGŁOSZENIE Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11  Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. […]

Dyrektor Naczelny Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii

OGŁOSZENIE Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11  Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. Poz.711 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. […]

Skip to content