Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                      (Dz.U. z 2020 r. poz.295 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert   Przedmiot konkursu: Wykonywanie na […]

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Kardiologii

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295, 567, 1493, 2112 tj.) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert   Przedmiot konkursu: Wykonywanie […]

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295, 567, 1493 tj.) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert   Przedmiot konkursu: Wykonywanie na […]

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Poradni Nocnej i Świątecznej

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295, 567, 1493 tj.) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert   Przedmiot konkursu: Wykonywanie na […]

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Wewnętrznym II ze Stacją Dializ

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295, 567, 1493 tj.) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert   Przedmiot konkursu: Wykonywanie na […]

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Wewnętrznym I

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295, 567, 1493 tj.) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz […]

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Urazowym

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295 tj.) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki […]

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Wewnętrznym II ze Stacją Dializ

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295 tj.) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki […]

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej […]

Dyrektor Naczelny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ogłasza konkurs ofert o udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne w Oddziale Okulistyki

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r poz.295) OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA  ZDROWOTNE i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej […]

Skip to content