KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

OGŁOSZENIE DYREKTOR NACZELNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie: […]

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO LECZNICZYM

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z zm.) DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO LECZNICZYM i zaprasza […]

DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ

Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie: samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej. Czas obowiązywania umowy: Od 06.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Termin rozpoczęcia wykonywania usług: 06 września 2019 r. Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu: Siedziba Zamawiającego – Dział Kadrowo – Płacowy […]

OGŁOSZENIE DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM II ORAZ STACJI DIALIZ

Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie: samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w Oddziale Wewnętrznym II oraz Stacji Dializ Czas obowiązywania umowy: Od 02.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Termin rozpoczęcia wykonywania usług: 02 września 2019 r. Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu: Siedziba Zamawiającego – Dział […]

KONKURS OFERT na świadczenia zdrowotne w postaci procedur zabiegowych z zakresu endoprotezoplastyki oraz pozostałych protezoplastyk w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 na podstawie ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 z późniejszymi zmianami) DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT na świadczenia zdrowotne w postaci procedur zabiegowych z zakresu endoprotezoplastyki oraz pozostałych protezoplastyk w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i […]

Konkurs ofert na Przewodniczącego zespołu ds. zakażeń szpitalnych

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 na podstawie ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 z późniejszymi zmianami) DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT NA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU DS. ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w postaci procedur zabiegowych w Oddziale  Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 na podstawie ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 z późniejszymi zmianami) DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT na świadczenia zdrowotne w postaci procedur zabiegowych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i zaprasza do składania ofert Przedmiot konkursu: […]

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁOSZENIE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) DYREKTOR NACZELNY ZOZ OSTROWIEC OGŁASZA KONKURS OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ […]