ZOZ/ZP/05/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11

tel (0-41) 247-80-00 wew. 115

fax (0-41) 247-80-50

e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

Sprawa ZOZ/05/2021

zakup i  dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą apartów do wykonywania tych badań

ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Czytaj dalej

ZOZ/ZP/04/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11

tel (0-41) 247-80-00 wew. 115

fax (0-41) 247-80-50

e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

Sprawa ZOZ/04/2021

zakup,  dostawa i instalacja sprzętu medycznego

ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Czytaj dalej

ZOZ/ZP/03/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11

tel (0-41) 247-80-00 wew. 115

fax (0-41) 247-80-50

e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

Sprawa ZP/03/2021

zakup i dostawy artykułów ogólnomedycznych

ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Czytaj dalej

ZOZ/ZP/01/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11

tel (0-41) 247-80-00 wew. 115

fax (0-41) 247-80-50

e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

Sprawa ZOZ/01/2021

zakup i dostawy rękawic diagnostycznych

ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Czytaj dalej

Szczepienia COVID-19 szpital węzłowy

W odpowiedzi na komunikat NFZ, informujemy iż ZOZ Ostrowiec został wyznaczony jako szpital węzłowy do przeprowadzenia szczepień personelu własnego oraz personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. koordynator: Teresa Kutwin tel. 41 26 13 500 e-mail: tkutwin@zoz.ostrowiec.pl

ZP/ZO/21/2019

Zespół Opieki Zdrowotnej

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11

tel (0-41) 247-80-00 wew. 115

fax (0-41) 247-80-50

e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

 

Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki na okres 10 lat
w wysokości 27 000 000,00 zł (słownie dwadzieścia siedem milionów zł)

Czytaj dalej