ZOZ/ZP/05/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/05/2021 zakup i  dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą apartów do wykonywania tych badań ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

ZOZ/ZP/04/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/04/2021 zakup,  dostawa i instalacja sprzętu medycznego ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

ZOZ/ZP/03/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZP/03/2021 zakup i dostawy artykułów ogólnomedycznych ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

ZOZ/ZP/01/2021

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/01/2021 zakup i dostawy rękawic diagnostycznych ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Szczepienia COVID-19 szpital węzłowy

W odpowiedzi na komunikat NFZ, informujemy iż ZOZ Ostrowiec został wyznaczony jako szpital węzłowy do przeprowadzenia szczepień personelu własnego oraz personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. koordynator: Teresa Kutwin tel. 41 26 13 500 e-mail: tkutwin@zoz.ostrowiec.pl

ZP/ZO/21/2019

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl   Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki na okres 10 lat w wysokości 27 000 000,00 zł (słownie dwadzieścia siedem milionów zł)

Ogłoszenie o rozeznaniu cenowym

Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl   ogłoszenie o rozeznaniu cenowym_inwestor zastępczy