BLOK OPERACYJNY

Kierownictwo

mgr Małgorzata Dybiec

Kadra

18 pielęgniarek operacyjnych
8 osób posiada specjalizację i kurs kwalifikacyjny​
15 pielęgniarek może pochwalić się kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
5 osób z wykształceniem wyższym magisterskim​
5 pielęgniarek z licencjatem

Baza

4 SALE OPERACYJNE ​
wyposażone i dostosowane do potrzeb wszystkich oddziałów zabiegowych naszego szpitala

Kontakt


Telefony:
(41)247-80-00


Kierownik Bloku Operacyjnego
tel. 
w.286Blok operacyjny stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną Szpitala Powiatowego ​w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jest utrzymywany w stanie stałego pogotowia operacyjnego tak, że możliwe jest wykonanie zabiegu operacyjnego o każdej porze. ​

Zabiegi wykonywane są na 4 salach operacyjnych w trybie planowym i ostrym w ciągu całej doby.

W roku 2019 wykonano ponad 3300 zabiegów operacyjnych, ​natomiast w roku 2020 ponad 2800.

Pomieszczenia bloku operacyjnego utrzymywane są w stanie wzorowej czystości i porządku. ​

Blok operacyjny jest dostępny tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie i obsługę zabiegów operacyjnych

Personel cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach doskonalących, kwalifikacyjnych, studiach uzupełniających, magisterskich oraz w specjalizacjach. ​

Dzięki jego profesjonalizmowi oraz wyposażeniu oddziału w nowoczesny sprzęt możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji na bardzo wysokim poziomie, w warunkach zapewniających pacjentom komfort i bezpieczeństwo

W skład bloku operacyjnego wchodzą:

Dzięki wyposażeniu Bloku Operacyjnego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną zabiegi przeprowadzane są zarówno metodami klasycznymi jak i minimalnie inwazyjnymi z użyciem technik laparoskopowych i endoskopowych

Sala wybudzeń.

4 stanowiskowa z  pełnym monitorowaniem parametrów życiowych pacjenta

Opiekę nad pacjentami na sali wybudzeniowej sprawują lekarze anestezjolodzy, jak również doświadczone, wykwalifikowane pielęgniarki anestezjologiczne.

W ostatnim czasie na blok operacyjny zostały zakupione sprzęty i aparatur, które znacznie podnoszą jakość świadczonych usług

Wszystkie sale Bloku Operacyjnego wyposażone są w system filtrów z pełną klimatyzacją i nawiewem laminarnym uniemożliwiającym przedostawanie się bakterii i zanieczyszczeń z innych pomieszczeń zapewniając utrzymanie sterylności powietrza.

Narzędzia operacyjne użyte do zabiegu są przekazywane do Centralnej Sterylizatorni i tam poddawane procesowi mycia, dezynfekcji ,a następnie właściwej sterylizacji. Zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego planu, który umieszczony jest na tablicy
z podaniem nazwiska chorego, numeru sali operacyjnej, rozpoznania, rodzaju zabiegu i ewentualnej obsady operacyjnej.

Wyposażenie bloku operacyjnego


Nowoczesny artroskop, przy pomocy którego wykonywane są zabiegi wewnątrz stawu kolanowego,rekonstrukcje więzadła krzyżowego ACL.

Endoskopowa kolumna urologiczna niezbędna do wykonywania zabiegów mało inwazyjnych
w Urologii


Nowoczesne USG, z 3 głowicami na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dodatkowym przenośnym USG


Aparat do neuromonitoringu stosowany w chirurgii tarczycy,który pozwala na identyfikację nerwów krtaniowych podczas operacji

Mata grzewcza dla pacjenta,używana przy długo trwających zabiegach

,

2 aparaty do znieczuleń