Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż od dnia 08.10.2020 r. ogranicza się przyjęcia pacjentów do Oddziału Chorób Wewnętrznych I oraz do Oddziału Chorób Wewnętrznych II.  Powyższe podyktowane jest obecną sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 i odsunięciem od pracy znacznej części personelu (lekarzy
i pielęgniarek) z powodu skierowania na kwarantannę.