Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie konkursu w zakresie badań diag. (Biopsja gruboigłowa oraz mamotomiczna) – UWAGA ZMIANA FORMULARZA OFERTY !

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26, 26a i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)
OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW ZOZ OSTROWIEC
i zaprasza do składania ofert
Przedmiot konkursu:
Wykonywanie na rzecz ZOZ Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  1. Badań diagnostycznych:
  2. Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG i mamotomiczna (gruboigłowa wspomagana próżnią pod kontrolą USG)
Miejsce i termin odbioru Szczegółowych Warunków Konkursu:
Siedziba Zamawiającego, Sekcja Kontrolingu tel. 041 247 80 00 wew. 118 od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1500, a w piątek w godz. 700 – 1300 lub na stronie internetowej ZOZ Ostrowiec  www.zoz.ostrowiec.pl
Składanie ofert:
Oferty należy składać do 15.12.2017 r. do godz. 1000 w Kancelarii ZOZ Ostrowiec Św., Blok B II piętro.
Otwarcie ofert:
15.12.2017 r. o godz. 11:00

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf 04.12.2017 Ogloszenie oraz SWK nr postepowania 01_12_2017_SK 4 grudnia 2017 14:20 Tomasz Jeż 2 MB 310
doc 11.12.2017-zalacznik-nr-2-do-SWK-formularz-ofertowy-biopsja 11 grudnia 2017 11:06 Tomasz Jeż 75 KB 218
Skip to content