Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na dyżury oraz świadczenia dopołudniowe w SOR

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11
na podstawie art. 26 , 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)
ogłasza konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich
i świadczeń dopołudniowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

Świadczenia zdrowotne będą pełnione w godzinach:

  1. Świadczenia dopołudniowe:

7.00 – 15.00 w dni od poniedziałku do czwartku,

7.00 – 13.00 w piątki;

  1. Dyżury lekarskie:

15.00 – 7.00 dnia następnego od poniedziałku do czwartku

13.00 – 7.00 w piątki

7.00 – 7.00 dnia następnego w soboty, niedziele i święta,

Umowa zawarta zostanie na okres od: 10.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi, w tym z projektem umowy, można zapoznać się oraz pobrać formularz oferty w siedzibie zakładu w Sekcji  Kontrolingu (tel. 041/247-80-00 wew. 118) od dnia 03.04.2017 r. lub na stronie internetowej www.zoz.ostrowiec.pl

Zamknięte oferty z dopiskiem:

„Konkurs – Świadczenia dopołudniowe – ZOZ Ostrowiec – …………..(nazwa oddziału)” lub

„Konkurs – Dyżury lekarskie – ZOZ Ostrowiec – ………….. (nazwa oddziału)”

należy składać na pobranym formularzu do dnia 07.04.2017 r. do godz. 10.00 w Kancelarii, Blok B- II piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2017 r. o godz. 11.00 – w sali konferencyjnej.

Przyjmujący Zamówienie informuje, że:

– zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert,

– oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu z Ustawą o działalności leczniczej.

Oferenci zostaną powiadomieni na stronie internetowej o zakończeniu konkursu i jego wynikach w trybie określonym w Ustawie z dnia 15 2011 r. o działalności leczniczej.

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
doc 03.04.2017Oferta na swiadczenia dopoludniowe 3 kwietnia 2017 10:33 Tomasz Jeż 203 KB 263
doc 03.04.2017Oferta na dyzury lekarskie 3 kwietnia 2017 10:33 Tomasz Jeż 203 KB 286
pdf 03.04.2017 Ogloszenie 3 kwietnia 2017 10:31 Tomasz Jeż 534 KB 256
pdf 03.04.2017 SWK z zalacznikami 3 kwietnia 2017 10:30 Tomasz Jeż 13 MB 303
Skip to content