Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim
poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
.
WYMAGANIA KONIECZNE:
.
wykształcenie wyższe medyczne,
tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium,
posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
doświadczenie w pracy w laboratorium diagnostycznym, w tym na stanowisku kierowniczym,
• umiejętność zarządzania zespołem,
.
WYMAGANE DOKUMENTY:
.
kopie dokumentów potwierdzającego wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe,
• list motywacyjny,
• CV
.
OFERUJEMY:
.
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych drogą mailową na adres e-mail: rekrutacja@zoz.ostrowiec.pl, osobiście w kancelarii WSZ Ostrowiec Świętokrzyski lub pocztą na adres: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Do dokumentów należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Skip to content