PRZETARGI 2020 POWYŻEJ 30 tyś. EURO

  ZP/48/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/48/2020 kompleksowe świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej pracowników, pacjentów, obiektu i mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z prowadzeniem monitoringu sieci ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/  …
  Czytaj więcej

  ZP/47/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/47/2020 zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania tych badań ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/  …
  Czytaj więcej

  ZP/46/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/46/2020 Budowa lądowiska dla śmigłowców na dachu istniejącego budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, skrzydło „C” z nadbudową istniejącej windy i klatki schodowej w skrzydle „B”, działka nr ew. ¾ (obręb 10 ark. 5) przy ul. K. Szymanowskiego 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/  …
  Czytaj więcej

  ZP/45/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/45/2020 zakup artykułów sterylizacyjnych ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/  …
  Czytaj więcej

  ZP/44/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/44/2020 transporty pacjentów dializowanych bez nadzoru medycznego ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/  …
  Czytaj więcej

  ZP/43/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj.Świętokrzyskie, ul. Szymanowskiego 11, pok. 101, tel. (0-41) 247-80-00, wew 115 fax (0-41) 247-80-50, e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl nr sprawy ZP/43/2020 zakup w formie komisu artykułów do zespoleń ortopedycznych ogłoszenie opublikowane na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/  …
  Czytaj więcej