PRZETARGI 2020 PONIŻEJ 30 tyś. EURO

  ZOZ/ZO/36/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/ZO/36/2020 zakup i dostawy leków – uzupełnienie, 2 pakiety  …
  Czytaj więcej

  ZOZ/ZO/33/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/ZO/33/2020 zakup i dostawy preparatów dezynfekcyjnych – powtórzenie  …
  Czytaj więcej

  ZOZ/ZO/34/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/ZO/34/2020 Zaciągnięcie kredytu odnawialnego/pożyczki odnawialnej w wysokości 2 miliony zł  …
  Czytaj więcej

  ZOZ/ZO/35/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/ZO/35/2020 Remont pomieszczenia oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim polegający na wydzieleniu izolatki dla pacjentów  …
  Czytaj więcej

  ZOZ/ZO/32/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/ZO/32/2020 Zakup i dostawy materiałów medycznych  …
  Czytaj więcej

  ZOZ/ZO/31/2020

  Zespół Opieki Zdrowotnej 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie, ul. K. Szymanowskiego 11 tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50 e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl Sprawa ZOZ/ZO/31/2020 Zakup i dostawy materiałów medycznych do dializ  …
  Czytaj więcej